مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه


چکیده:

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه:

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه"، از سایت Oxford، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده و بهره گیری در پژوهش های حسابداری و مالی:

در این مقاله به بررسی این پرسش می پردازیم که آژانس های رتبه بندی اعتباری چگونه به تصمیمات رتبه بندی آژانسهای رقیب در خصوص اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی، پس از بحران وامهای بدون پشتوانه رهنی، واکنش نشان دادند. با آنکه آژانس  Fitchبطور متوسط در این زمینه پیشرو است اما Moody و S&P در موارد تنزیل رتبه یا ارزیابی های شدیدتر از سوی آژانسهای رتبه بندی غیر از Fitch، تنزیل رتبه ها را بموقع تر اجرا می‌کنند و بیش از آنکه تحت تاثیر Fitch باشند، بر آن تاثیر نیز می‌گذارند. همگرایی رتبه بندی، زمانی احتمال بیشتری دارد که نه رقیبان، بلکه Flitch مجبور به تعدیل تنزیل رتبه ارزیابی خود باشد. نتایج ما از پیش بینی های نظری پیرامون نقش شهرت و اعتبار در توضیح رفتار توده ‌وار در بین آژانسهای رتبه بندی اعتباری پشتیبانی می‌کند.

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه - بخش مقدمه:

صنعت آژانس رتبه بندی اعتباری(CRA) غالبا بعنوان صنعتی شناخته شده است که با واگذاری رتبه‌بندی‌های متورم جهت افزایش درآمد خود، سهم عمده‌ای در فراز و فرودهای فوق‌العاده بازار اوراق بهادار با پشتوانه رهنی در دهه 2000 داشته است. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در پاسخ به این اتهام چنین استدلال کردند که این نوع رفتار باعث به خطر افتادن شهرت و اعتبار آنان خواهد شد و از آنجایی که شهرت و اعتبار ارزشمندترین دارایی آژانس رتبه‌بندی اعتباری در بلند است، چنین فرصت‌طلبی کوتاه‌مدتی محرک بسیار ضعیفی برای چنین رفتار میتواند باشد. با توجه به ماهیت انحصاری چند جانبه صنعت رتبه بندی، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، بنا‌به‌ادعا، در خصوص اعتبار شهرتشان نسبت به یکدیگر نگران هستند. این مساله می‌تواند آن‌ها را وادار کند، تا در رتبه‌بندی‌هایشان ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری رقیب را نیز مد نظر قرار دهند- پدیده‌ای که عموما به حرکت‌توده‌وار موسوم است.

ما با استفاده از نمونه بزرگی از اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی پرخطر که از سال 1992 تا 2007 انتشار یافته بود، رفتار توده‌‌وار و همگرایی رتبه‌بندی میان آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری را طی بحران وام‌های پرخطر اخیر مورد تحقیق قرار دادیم. ادبیات نظری پیش‌بینی می‌کند که تحلیلگرانی که دغدغه‌های حسن اعتبار نیرومندی دارند، مشوق‌های موثر‌تری برای حرکت توده‌وار دارند، و اینکه دغدغه‌های حسن اعتبار برای آندسته از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری که از سرمایه‌های اعتباری پایین‌تری برخوردارند، تشدید می‌شود. در چنین شرایطی یک آژانس رتبه‌بندی اعتباری که از شهرت و اعتبار پایین‌تری برخوردار است، انتظار می‌رود که به سختی تحت تاثیر رفتار آژانس‌های دیگر قرار بگیرد. علاوه بر این، مارنیو (2012) نشان می‌دهد که نیروی رفتار توده‌وار به نسبت شهرت و اعتبار آژانس پیشرو، افزایش می‌یابد. از این‌رو، آندسته از آژانس‌های رتبه‌‌بندی اعتباری که از سرمایه اعتبار پایینی برخوردارند، انتظار می‌رود که تاثیر کمتری بر سایر آژانس‌های رتبه‌بندی بگذارند.

برای ارزیابی اینکه آیا اثرات شهرت و حرکت‌توده‌وار فوق الذکر نافذ است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان این تاثیر چقدر است، ما بر رفتار سه آژانس رتبه‌بندی اصطلاحا بزرگ معطوف خواهیم شد (مودیز، استاندارد اند پورز (اس اند پی)، و فیش) و از یک سو از تفاوت‌‌های موجود در شهرت و قدرت بازاری مودیز و اس ان پی، و از سوی دیگر، فیش ، بهره خواهیم برد. خصوصا با توجه به اینکه فیش بطور منطقی از جهت شهرت و اعتبار نسبت به مودیز یا اس اند پی در سطح پایین‌تری قرار دارد، پیش بینی ما این است که تاثیر آنان بر فیش بیشتر باشد.

ما جهت آزمون عملی تحلیل خود یک پایگاه داده دقیقی از اوراق بهادار موسوم به Loan Equity Home ایجاد کردیم؛ این اوراق بهادار توسط مودیز و اس اند پی، یا فیش رتبه‌بندی شده و سپس حداقل توسط یکی از این آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری میان اول ژوئن 2007 (قبل از ظهور بحران) و 29 جولای 2011 ، تنزیل رتبه شده بودند. ما برای برآورد کیفیت اثر حضور اقدامات رتبه‌بندی (و عدم تطابق رتبه‌بندی‌ها) توسط آژانس‌های رتبه بندی اعتباری بر شدت تنزیل هر یک از آژانس‌ها، از مدل ‌های مخاطره تناسب cox استفاده کردیم. هدف ما نیز همانند گتلر (2011) بیش از آنکه مقایسه زمانبندی تنزیل رتبه‌ها در برابر برخی شاخص‌های معیار مطلق باشد، مقایسه تفاوت‌های نسبی میان آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری از جهت زمانبندی اقدامات رتبه‌بندی و همگرایی رتبه‌بندی است.

یافته‌های کلیدی ما در چند جمله بسادگی قابل بیان است. در حالیکه فیش بطور متوسط پس از آغاز بحران پیشگام بوده است، ما نشان دادیم که پس از کنترل تعدادی از ویژگی‌های وام، طبقه و سطح معامله، تنزیل مودیز و اس‌اند‌پی بیش از آنکه تحت تاثیر فیش بوده باشد، بطور معناداری تحت تاثیر حضور طرف دیگر (بعنوان رقبای اصلی) قرار گرفته است. مضاف بر این، بیش از آنکه فیش بر زمانبندی  بازنگری‌های رتبه‌بندی صورت گرفته توسط اس‌اند‌پی و مودیز تاثیر گذاشته باشد، اس‌اند‌پی و (خصوصا) مودیز هستند که بطور متوسط تاثیر نیرومندتری بر زمانبدی فیش گذاشته‌اند. نتایج بدستآمده هنگامی مورد تایید قرار می‌گیرد که موارد وارد‌شده در واچ‌لیست منفی نیز لحاظ می‌شود،  و علاوه بر این در برابر یک سری از بررسیهای استواری معنادار، استواری خود را همچنان حفظ می‌کند. علاوه بر این، ما دریافتیم که مودیز و اس‌اند‌پی، هیچکدام در حضور رتبه‌بندی پایین‌تر توسط فیش، تنزیل‌های بموقع‌تری انجام نمی‌دهند درحالیکه شدت تنزیل‌های هر سه آژانس رتبه‌بندی در حضور رتبه‌بندی پایین هر یک از دو آژانس مودیز یا اس‌اند‌پی، افزایش می‌یابد.

نهایتا، ما برپایه برازش‌های مدل لجستیکی چند جمله‌ای نشان دادیم که احتمال مشاهده ارزیابی‌های رتبه‌بندی هم‌ارز تا جولای 2011 در خصوص اوراق‌بهادار که مشترکا توسط مودیز (یا اس‌اند‌پی) و فیش انجام گرفت، درصورتیکه مودیز (یا اس‌اند‌پی)، بجای فیش، رتبه‌بندی‌های پایین‌تری را قبل از آغاز بحران صورت داده باشند، بطور معناداری بالاتر خواهد بود؛ از این یافته چنین استنباط می‌شود که فیش برای تعدیل تنزیل رتبه‌بندی‌های خود برای هم‌ارزی با رتبه‌بندی‌های مودیز و اس‌اند‌پی اشتیاق بیشتری از خود نشان می‌دهد و برعکس آن صحیح نیست. اثر رتبه‌بندی‌های چندگانه قبل از بحران، برمبنای احتمال ارزیابی‌های هم‌ارز تا جولای 2011، درعوض نسبت به سمت و سوی عدم‌توافق بر سر طبقه‌های مختلفی که مشترکا توسط مودیز و اس‌اند‌پی رتبه‌بندی شده بود، حساسیتی نشان نمی‌دهد.

در کل، نتایج ما با این ایده مطابقت دارد که آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری مختلف بر سایر آژانس‌های رتبه بندی به درجات گوناگونی تاثیر گذاشته و متقابلا تاثیر می‌پذیرند. خصوصا، آژانسی که از ضعیف‌ترین درجه شهرت برخوردار است بنظر می‌رسد که کمترین تاثیر‌گذری را داشته و بیشترین تاثیر را آژانس‌های رقیب بپذیرد. در عوض، آندسته از آژانس‌های رتبه‌بندی که از بیشترین شهرت بهره‌مندند بنظر می‌رسد که تاثیر متقابلشان بر یکدیگر به صورت متقارن است.

بحران وام‌‌های پرخطر بدلایل مختلفی جهت تحقیق درخصوص رفتار توده‌وار آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، زمینه ایده‌آلی بشمار می‌آید. اولا، بحران مذکورهزاران اوراق بهادر مشابه را همزمان متاثر ساخت که این امر به ما این امکان را می‌دهد که فعالیت بازنگری رتبه‌بندی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری را در مورد بسیاری از مسائل با استفاده از چهارچوب مشترک زمانی مورد مطالعه قرار دهیم. ثانیا، عدم حضور وام‌های منطبق بر بازار مداوم و مشکل ارزیابی کیفیت اعتباری محصولات ساختاریافته موجب تشدید نقش بالقوه ارزیابی‌های رقبا بعنوان نقطه مرجع می‌شود. ثالثا، دغدغه‌های حسن شهرت و اعتبار بطورکلی در طول رکود نیرومندتر است. نهایتا، تعداد زیادی از اوراقی که نیازمند بازنگری رتبه‌بندی هستند، و پیچیدگی و ابهام  این اوراق، به احتمال زیاد موجب افزایش اهمیت اقدامات رتبه‌بندی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بعنوان منبع اطلاعات طی تکامل کیفیت اعتباری شده است (چرا که برای آژانس‌های رتبه بندی عملا امکان بازبینی خصوصی تمام رتبه‌بندی‌های اعطا شده بطور همزمان وجود ندارد).

مقاله ما با رگه‌‌های مختلفی از ادبیات ارتباط دارد. اولا، ما با مطالعاتی که در خصوص رفتار آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در زمینه بحران وام‌های پرخطر انجام می‌دهیم، به ادبیات یاری می‌رسانیم. ادبیات مذکور اصولا بر شواهد تجربی مرتبط با تورم رتبه‌بندی و رتبه‌بندی‌ فله‌ای که قبل از آغاز بحران روی داد و بر محتوای اطلاعاتی رتبه‌بندی‌ها معطوف است. باآنکه برخی از این مطالعات به ارزیابی شدت و احتمال تنزیل‌های بعدی پرداخته‌اند، اما نسبت به زمانبندی این اقدامات رتبه‌بندی توجه واقعی مبذول نشده و یا بسیار اندک بوده است.

دومین رگه ادبیات مربوطه به ارزیابی زمانبندی بازنگری‌های رتبه‌بندی‌های و استقلال اقدامات رتبه‌بندی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری خصوصا در زمینه اوراق قرضه شرکتی، می‌پردازد. سهم اصلی ما به این ادبیات دارای سه لایه است: اولا، ما بجای آنکه رتبه آژانس رتبه بندی اعتباری را بر اساس اوراق قرضه شرکتی  ارزیابی کنیم، آن را بر اساس محصولات مالی ساختاریافته طی بحران وام‌های پرخطر مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهیم. ثانیا، درحالیکه بخش عمده‌ای از ادبیات پیشین تنها بر مودیز و اس‌اند‌پی معطوف است، مطالعه ما فیش را نیز در خود گنجانده است. درحقیقت، این توجه سه‌جهته فرد یکی از ابعاد برجسته تحلیل ما بشمار می‌رود. بنا نتایج ما نشان می‌دهد که تفاوت‌های معناداری از جهت رفتار توده‌وار میان کوچکترین و بزرگترین آژانس‌های رتبه‌بندی از یک سو، و مودیز و اس‌اند‌پی از طرف دیگر،  وجود دارد. ثالثا، ما دلایل و منطق ورای این تفاوت‌ها را بر پایه مدل‌های نظری نظیر استولفر (2009) و ماریونو (2012) ا ارائه دادیم و برای توضیح رفتار توده‌وار آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، بر نقش شهرت و آبشار اطلاعاتی معطوف می‌شویم. نهایتا، نتایج ما با تحقیق و بررسی رفتار توده‌وار تحلیلگران مالی بطور کلی نظیر هونگ، کوبیک، و سولومن (2000) و ولچ (2000) به ادبیات تجربی موجود کمک کرده است.

مقاله ما به شرح زیر ادامه می‌یابد. بخش 2 به معرفی بازار اوراق‌بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی پرخطر  پرداخته و بعنوان محرکی برای پیش‌بینی ‌های تجربی  اصلی ما، توضیح کلی در مورد ادبیات مربوطه ارائه می‌دهد. در بخش 3 خطوط کلی پروسه نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها را ارائهمی‌دهیم. در بخش 4، تحلیل‌های تجربی ارائه و بحث و بررسی شده است. بخش 5 با برخی ظهار نظرها و نتیجه‌گیری‌ها پایان می‌یابد.

 

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به همراه نام فایل یا پایان نامه، و آدرس ایمیل خود، به شماره 09146622440 پیامک کنید تا کمتر از 24 ساعت به ایمیل شما ارسال شود. چنانچه نیاز فوری به دسترسی به فایل داشتید، بعد از واریز، تماس حاصل فرمایید.

4- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

5- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما