مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

مقاله تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

مقاله تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی


چکیده:

مقاله تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2106، با عنوان "تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی"، از سایت Elsevier، به منظور استفاده در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله و مطالعه دانشجویان و پژوهشگران:

ما به بررسی این پرسش پرداخته‌ایم که تجمع صنعت بانکداری و توان روابط اعتباری (اعطای وام مبتنی بر رابطه) چگونه مشترکا بر هزینه اسقراض شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. نتایج ما نشان می‌دهد که اعطای وام مبتنی بر رابطه, با مکانیسم‌های سودجویی نامتعارف ناشی از حبس اطلاعات, همبستگی ندارد. برعکس, تمرکز بازار بنظر می‌رسد که با هزینه بالاتر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارای همبستگی است. اما اگر رابطه میان شرکت و بانک طولانی و جامع باشد, این اثر کاملا خنثی می شود. پس از کنترل تعدادی از کوواریانس‌ها و درون‌زایی , نتایج بدون تغییر باقی ماند. نتایج بدست آمده فهم جدیدی از برخی زوایای پنهان اثرات اعطای مبتنی بر رابطه، بر هزینه تامین مالی بدست میدهد که پیشتر توسط کیوسکی و نوردن (2016) مستند شده بود.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: اعطای وام مبتنی بر رابطه؛ فناوری‌های اعطای وام؛ تمرکز بازار اعتباری؛ تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

مقاله تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی- بخش مقدمه:

دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به اعتبار از لحاظ ساختاری با خصوصیت عدم‌تقارن اطلاعاتی عجین است. نهادهای مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و کاهش هزینه از طریق فروش متقابل خدمات و محصولات مالی به یک مشتری ثابت و استحکام روابط با مشتریان و جلب وفاداری آنان ایفا می‌کنند. رویکرد استراتژیک مذکور با عنوان بانکداری رابطه‌ای و تامین مالی گسترده شناخته می‌شود و در این نوع بافت به آن اعطای وام رابطه‌ای می‌گویند. اعطای وام رابطه‌ای اولین ابزار تامین مالی است که بانک‌ها برای تامین مالی خارجی شرکت‌های کوچک و متوسط از آن استفاده می‌کنند و بدینوسیله به کاهش هزینه‌های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی یاری می‌رسانند. با اینحال، هنوز روشن نیست که آیا کاهش این هزینه به وام‌گیرندگان انتقال می‌یابد، توسط وام‌دهندگان بعنوان دستمزد توسعه و حفظ مکانیسم تامین مالی نگهداری می‌شود یا در بین طرفین تقسیم می‌شود. تا حال حاضر تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی شواهد قطعی بدست نیامده و دیدگاه‌های مخالف و متناقضی در این خصوص ارائه شده که توسط کیوسکی و نوردن (2016) در مطالعتشان انعکاس یافته است.

در این مقاله استدلال ما این است که تمرکز بازار نقش محوری در تعیین نحوه تقسیم ‌هزینه‌های صرف‌جویی‌شده بین وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان ایفاء می‌کند. نکته جالب این است که هیچ یک از مطالعات موجود مشترکا به آزمون پیامدهای اقتصادی اعطای وام رابطه‌ای که بر سطح رقابتی‌بودن بازار اعتبار مشروط است، نپرداخته‌اند. ما با مدل‌سازی مجموعه جامعی از آزمون‌ها این شکاف را پر نموده‌ایم؛ در این روش ما اثر مربوطه را بر هزینه وام‌گیری مشروط برسطح تمرکز بازار اعطای وام، صریحا مورد اندازه‌گیری قرار دادیم. ما با استفاده از داده‌های بدست آمده از طریق آمارگیرهای ملی تامین مالی شرکت‌های کوچک (NSSBF) که شامل داده‌های بیش از 1600 شرکت کوچک و متوسط آمریکایی است، نشان دادیم که هرچه تمرکز بازار زیاد باشد، تعارض منافع که به وام‌گیرندگان بدلیل بازار وام‌دهندگان کم رقابت و کاهش قدرت چانه‌زنی وامگیرندگان انتقال می‌یابد، کمتر خواهد شد. نتایج ما از این دیدگاه سنتی پشتیبانی می‌کند که رقابت منجر به کارآمدی بالاتر قیمت می‌شود و نشان می‌دهد که از خصوصیت بازارهایی که تمرکز بیشتری بر آن‌ها حاکم است، هزینه بالاتر وام‌گیرندگان برای شرکت‌ها می‌باشد. با اینحال، ما همچنین نشان دادیم که: a) نیرومندی رابطه وام‌گیرنده-وامدهنده اثرات سودجویی غیرمتعارف تمرکز را تخفیف می‌دهد و   در(b در یک بازار راقابتی، رابطه طولانی مدت و قوی میان وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی بهمراه خواهد آورد. مشکل مشترک همه تحلیل‌های داده‌های پانلی درونزایی ناشی از متغیرهای حذف شده یا ناهمگونی غیرقابل مشاهده است. ما با پیروی از یکی از اولین آزمونهای  ساده حداقل مربعات معمولی برای سنجش فرضیه‌امان یک سری آزمون‌های درونزایی انجام دادیم که نشانگر حضور ناهمگونی غیر قابل مشاهده است. ما برای پرداختن به این سوگیری بالقوه مجموعه‌‌ای از ابزار مناسب را شناسایی کردیم و از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای استفاده کردیم. نتایج بدست آمده از لحاظ کمّی بدون تغییر ماند و از نتیجه‌گیری‌های ما پشتیبانی می‌کند. نهایتا، احتمال مشاهده یک رابطه قوی وطولانی‌مدت میان وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در سطوح مختلفی از تمرکز بازار، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های ما نشان می‌دهد که احتمال مشروط مشاهده اعطای وام رابطه‌ای در بازارهای متمرکز 21.4% بالاتر از احتمال در محیط‌های رقابتی است.    

باقی این مقاله به شیوه زیر ساختاربندی شده است: بخش2 به مرور ادبیات موجود می‌پردازد؛ بخش 3 به معرفی فرضیه‌ها می‌پردازد؛ بخش 4، داده‌ها و روشناسی را توصیف می‌کند؛ بخش 5 نتایج را ارائه می‌دهد؛ بخش 6 تیجه‌گیری می‌کند.

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما