مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی


چکیده:

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه و مالی 2016، با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی"، از سایت Wiley  به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:

ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا قیمتهای سهام منعکس کننده تداوم نامتقارن اقلام تعهدی و جریان های نقد ناشی از محافظه کاری مشروط  هستند یا خیر. ما با استفاده از آزمون میشکین (1983) شواهد بیشتری را در مورد توضیح ثبات سود برای ناهنجاری اقلام تعهدی ارئه کرده ایم. ما همچنین  از فنون برازش پانلی که اثر معنادرای بر نوع استنباط ما از کارایی بازار دارند، استفاده کرده ایم. نتایج بدست آمده از مقاله انگلیسی با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی" نشان می‌دهد که در طول دوره نمونه گیری شده ما (i) سرمایه گذاران بنظر می‌رسد که پایداری نامتقارنی را در اقلام تعهدی و جریانهای نقدی پیش بینی می‌کنند، (ii) ناهنجاری تعهدی از قیمت‌گذاری اشتباه اقلام تعهدی در طی سال‌های دارای سودهای اقتصادی، ناشی می‌شود، اگرچه تفاوت میزان پایداری میان اقلام تعهدی و جریان نقد در سال های دارای زیان اقتصادی، بزرگتر است، (iii) سرمایه گذاران بطور متفاوتی به رویدادهای غافلگیرکننده اقلام تعهدی و جریان نقد واکنش نشان می‌دهند و از این‌رو، به‌سادگی بر روی رویدادهای غافلگیر کننده سود تثبیت نمی‌شوند ، و (iv) پس از خوشه بندی خطاهای استاندارد در آزمون میشکین بر حسب شرکت و ابعاد سالیانه، شواهد دیگری از قیمت گذاری اشتباه جریان نقد به چشم نمی خورد، در حالیکه در معنادار بودن قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی افت حاصل می شود. تمام یافته های ما مخالف با توضیح تثبیت سود برای ناهنجاری تعهدی هستند. یافته های ما برای فهم ناهنجاری تعهدی در رابطه با پویایی های تعهدی، و همچنین برای پژوهشگران علاقمند به استفاده از چهارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه پذیری انتظارات سرمایه گذاران در سطح کلی تر، سودمند خواهد بود.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری و مالی: قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی؛ پایداری نامتقارن؛ قیمت گذاری اشتباه جریان نقد؛ خطاهای استاندارد خوشه ای ؛ محافظه‌کاری مشروط ؛ آزمون میشکین

ترجمه بخش مقدمه مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی:

همبستگی منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اولین بار توسط اسلوان (1996) شناسایی شد و اکنون یکی از قاعده‌های تجربی کاملا جا افتاده در بسیاری از بازارهای سهام است. برچسب "ناهنجاری اقلام تعهدی" که غالبا برای توصیف این تاثیر استفاده می شود،  حاکی از فقدان اجماع در این مورد است که آیا اقلام تعهدی، آسیب پذیری دربرابر فاکتورهای ریسک مدلسازی‌نشده را منعکس می کند (خان،2008؛ وو و همکاران،2010 ) یا به‌جهت پردازش اطلاعات غیرمنطقی، بطور نادرست قیمت‌گذاری‌ می شود. بنا به عقیده عمومی که با رفتار غیرمنطقی نیز همسو است، سرمایه‌گذران بگونه‌ای رفتار می کنند که گویی بگونه‌ای تعصب‌آمیز بر آن متمرکز  شده  و  در آن تثبیت یافته‌اند و تفاوت‌ تداوم اقلام تعهدی به نسبت جریان نقدی را بطور کامل درک نمی کنند. در مقاله‌ای که اخیر توسط شی و زانگ (2012) منتشر شد شواهد بیشتری ارائه شده است که از فرضیه نگرش جانبدارانه به سود، پشتیبانی می کند. در این مقاله ناهنجاری‌های اقلام تعهدی را از دو منظر مرتبط با پژوهش حسابداری مجددا بررسی خواهیم کرد. اولین منظر به شناسایی عدم‌تقارن در تداوم اقلام تعهدی می پردازد که از به‌موقع بودن شناسایی زیان تحت حسابداری محافظه‌کارانه ناشی می‌شود. منظر دوم بیان می کند که توانایی متفاوت اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد در پیش‌بینی سود‌ها (سودهای غیر عادی) و تفاوت در تداوم هر یک از مولفه‌های سود منجر به نتایج قیمت‌گذاری متفاوت در مولفه‌ها می شود.

ما تحلیل‌مان را با بکارگیری آزمون میشکین (1983) (که از این پس MT خواهیم نامید) اجرا می کنیم؛ این آزمون اول بار در ادبیات حسابداری توسط اسلوان (1996) جهت لحاظ کردن هر دو مورد تداوم نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری متفاوت اقلام تعهدی و جریانات نقدی مطرح شد. با آنکه زمانیکه تنها هدف پژوهش شناسایی ناکارآمدی‌های بازار باشد، MT در مقایسه با رگراسیون حداقل مربعات معمولی تک مرحله‌ای مزایایی عرضه نخواهد کرد، ولی قادر است بینش ما را نسبت به مجراهایی که ناکارآمدی‌های بازار از آن منشاء می گیرند، افزایش دهد. یافته‌های ما نشان می دهد که هرگاه تداوم نامتقارن در اقلام تعهدی و تفاوت قیمت‌گذاری اقلام تعهدی و جریانات نقدی لحاظ گردد، فرضیه نگرش جانبدارانه به سود، دیگر نخواهد توانست ناهنجاری‌های اقلام تعهدی را توضیح دهد. مهم‌تر اینکه گرچه تفاوت تداوم میان اقلام تعهدی و جریانات نقدی در سا‌ل‌های زیان اقتصادی در بیشترین حد خود است، ولی ناهنجاری‌های اقلام تعهدی به نظر می رسد که در قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در سال‌‌های سودآوری اقتصادی آغاز می شود- نتیجه‌ای که با فرضیه نگرش جانبدارانه به سود، ناسازگار است.

همه می دانیم که زمانیکه شرکت‌ها زیان‌های اقتصادی را تجربه می کنند، اقلام تعهدی دارای مولفه‌های منفی کم‌دوامی هستند، درحالیکه هرگاه شرکت‌ها تجربه سود اقتصادی داشته باشند، تحقق اخبار خوب در سود به کندی صورت می گیرد و تدوام بیشتری دارد. پایین بودم تداوم اقلام تعهدی به هنگام تجربه زیان‌های اقتصادی از طرف شرکت، برای پیش‌بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی و جریانات نقدی اهمیت دارد. نتیجتا، آندسته از مدل‌های پیش‌بینی که اثرات شناسایی به‌موقع زیان را لحاظ نمی کنند، سوگیری خواهند داشت و استنتاج‌های مربوط به کارآیی بازار قیمت‌گذاری‌ نادرست‌ می تواند نسبت به این سوگیری‌ها حساس باشد. نتایج ما شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد سرمایه‌گذاران تاحدودی تداوم نامتقارن اقلام تعهدی را پیش‌بینی می کنند. در ارتباط با قیمت‌گذاری‌ نادرست‌ اقلام تعهدی در زمانیکه شرکت‌ها زیان‌های اقتصادی تجربه می‌کنند، شواهد کمی یافتیم، گرچه این امر دقیقا زمانی است که تفاوت در تداوم میان اقلام تعهدی و جریانات نقدی در بالاترین سطح خود قرار دارد. در مقابل، نتایج ما نشان می دهد که اقلام تعهدی در سال‌های سود، و نه در سال‌های زیان، بطور نادرستی قیمت‌گذاری می‌شوند. 

جهت سفارش ترجمه تخصصی حسابداری مقالات ثبت شده در سایت موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده از قسمت ثبت سفارش موجود در انتهای چکیده همان مقاله استفاده نموده، و گزینه ترجمه تخصصی و طلایی مقاله را انتخاب نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما