مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود

مقاله حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود

مقاله حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود


چکیده:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمهحاکمیت شرکتی و ارزش شرکت و اثر رکود:

مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه، 2016، "حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود"، از سایت Elsevier ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهشهای حسابداری و مالی و بهره گیری در فرایند مطالعات حسابداری و مالی:

در این مقاله به بررسی رابطه میان ساختار حاکمیت شرکت و ارزش شرکت طی شرایط مختلف اقتصادی می‌پردازیم. ما نشان داده‌ایم که چرخه نسبی مدیر در صنعت و موضع‌گیری مدیرعامل اجرایی، هر دو در شرایط افول اقتصادی افزایش می یابد. و همچنین دریافتیم که در طول دورهٔ رکود اقتصادی، چرخه مدیر در صنعت و موضع گیری مدیریتی اثرات مخالف بر ارزش شرکت می گذارند. در حالیکه چرخه مدیر در یک صنعت منجر به بالا رفتن ارزش شرکت می شود، موضع گیری مدیریتی موجب کاهش ثروت سهامداران می‌شود. با اینحال، تاثیر منفی موضع گیری مدیریتی بر ارزش شرکت بیستر از اثر مثبت چرخه مدیر در صنعت است. بر همین اساس،به نظرما چرخه مدیر در صنعت فرصت خوبی در اختیار مدیران می‌گذارد که رفتار خود را پنهان کرده و مزایای خصوصی بیشتری را عاید خود بکنند و بدین‌ترتیب عملکرد ضعیف شرکت را به شرایط بد اقتصادی نسبت دهند.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: حاکمیت؛ چرخه مدیریتی، موضع گیری مدیریتی؛ رکود؛ عملکرد شرکت

مقاله حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت و اثر رکود - مقدمه:

شرایط اقتصادی می‌تواند تاثیر بسیاری بر بهبود ویژگی‌ها و ساختار حاکمیتی شرکت بگذارد. در این مقاله اثر تغییر چرخه تجاری بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. طی چندین مطالعه پیامدهای حاصل از محیط کلان اقتصادی بر ارزش و خصوصیات شرکت مورد تحقیق گرفته است. فیلیپون (2006) با ارائه یک مدل نظری نشان داده است که شرکت‌هایی که از ساختار حاکمیتی نامطلوبی برخوردارند، در مقایسه با شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مطلوب، واکنش شدیدتری در برابر شوک‌های انبوه نشان می‌دهند. کراجیک و لوی (2003) بیان می‌کنند که زمانبندی انتشار اوراق بدهی بطور معناداری تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان قرار میگیرد. هاکبارس و همکاران (2006) نشان دادند که ساختار سرمایه و ریسک اعتباری بمیزان زیادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد. ازلم و همکاران (2008) بر این عقیده‌اند که اثر نوسانات اقتصادی کلان بر عملکرد و پرداخت حقوق مدیران، اثر منفی بر توانایی پرداخت حقوق مدیران در جهت‌هم‌تراز‌سازی منافع مدیران و ذینفعان دارد. مک و بایرد (2013) ویژگی‌شرکت‌ها را قبل و بعد از بحران مالی، از جهت مطالبه تامین مالی خارجی مورد بررسی قرار دادند. انکویست و همکاران (2014) به مطالعه اثر شرایط اقتصاد کلان بر همبستگی میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت پرداختند. دیمیتراس و همکاران (2015) اثر رکود را بر دستکاری مدیریت سود در کشورهای اروپایی را مورد تحقیق قرار دادند. دیمیک و همکاران (2016) اثر عناصر اقتصاد کلان بر وابستگی متقابل سهام-قرضه به یکدیگر را در بازارهای نوظهور مطالعه کردند. جین و آن (2016) بیان کردند که نوسان‌پذیری بازار سهام در صورتی تاثیر زیادتری می‌پذیرفت که بحران مالی بجای آنکه در سال 207 تا 2009 اتفاق بیفتد، امروز زخ می‌داد. رائو نیکولسونو همکاران (2016) معتقدند که ادغام و تحصیلی که طی دوره بحران منعقد شده باشد، نسبت به دوره قبل و بعد از بحران، سودآوری بیشتری تجربه خواهد کرد.

این مقاله با تحقیق در خصوص رابطه میان شرایط بازار و حاکمیت شرکتی به ادبیات موجود یاری می رساند. ما نشان داده‌ایم که ساختار حاکمیت نسبت به نواسانات چرخه تجاری حساس و آسیب‌پذیر است.  علاوه بر این، ما اثر محیط اقتصاد کلان را بر رابطه میان ساختار حاکمیت شرکت و ارزش شرکت مورد بررسی قرار داده‌ایم.

بنابر فرضیه ما گردش مدیرعامل طی دوره رکود افزایش می‌یابد. نتایج ما از این فرضیه پشتیبانی می‌کند؛ به این صورت که طی شرایط اقتصادی نامناسب، گردش نسبی صنعت افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در طول رکود گردش مدیران افزایش می‌یابد، فشار بیشتری از سوی صنعت بر آنان وارد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اینکار بطور مثبت بر رفتار و  تلاش اقتصادکلان مدیران اثر بگذارد.

ما همچنین به تحقیق در این موضوع پرداختیم که آیا قدرت‌گیری مدیران تحت تاثیرات چرخه تجاری قرار می‌گیرد یا خیر. گفته می‌شود زمانیکه مدیران از چنان قدرت و کنترلی بر شرکت برخوردار باشند که بتوانند بجای بیشینه کردن ثروت سهامداران، منافع شخصی خود را پیگیری کنند، در آن شرایط مدیران اصطلاحا درحالت قدرت‌گیری هستند. بنا به فرضیه ما رکود برای مدیران فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا رفتار خود را استتار کرده و و از مزایای شخصی بیشتری بهره‌مند شوند و بدین طریق عملکرد ضعیف خود را به رکود نسبت دهند. شاخص قدرت‌گیری (E-index) که توسط ببکوک و همکاران توسعه یافته، جهت اندازه‌گیری میزان قدرت‌گیری مدیران استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدیران در طول رکود اقتصادی قدرت‌گیری بیشتری از خود نشان می‌دهند. به این معنی که شرایط بد اقتصادی، اثر و اقتدار مدیر را در شرکت تقویت می‌کند. نتیجتا، انتظارات می‌رود که طی دوره‌های رکود اقتصادی مشکلات نمایندگی مشهودتر باشد.

علاوه بر این، در این مطالعه اثر گردش مدیران و قدرت‌گیری آنان بر ارزش شرکت را تحت شرایط مختلف اقتصادکلان مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم. طی رکورد اقتصادی، نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مستقیم میان گردش مدیرعامل و ارزش شرکت است. مضاف براین، ما نشان دادیم که طی رکود، افزایش در گردش مدیرعامل یا گردش افراطی، تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. ما همچنین همبستگی منفی میان قدرت‌گیری مدیران و عملکرد شرکت شناسایی کردیم. علاوه بر این، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اثر قدرت‌گیری بر ارزش شرکت نسبت به تغیرات اقتصادکلان حساس است. یافته‌های ما نشان میدهد که طی شرایط بد اقتصادی، افزایش در قدرت‌گیری یا قدرت‌گیری افراطی اثر معکوس بر ارزش شرکت می‌گذارد. این نتایج همچنین بیانگر آن است که طی رکود اقتصادی ، اثر منفی قدرت‌گیری بر ارزش شرکت از اثرات مثبت گردش مدیرعامل بیشتر است.

یافته‌های این مقاله بیانگر آنست که طی دوره‌های رکود ممکن است مشکلات نمایندگی ظاهر گردد. رکود اقتصادی مدیران را به سودجویی شخصی ترغیب کرده و بدین طریق تعارض میان منافع مدیران و سهامداران بالا می‌گیرد. بنظر می‌رسد که این امر موجب می‌شود که عملکرد ضعیف قبلی شرکت طی شرایط بد اقتصادی بمراتب وخیم‌تر ‌شود. بر همین اساس، اقدامات خودمدارانه مدیران شرکت‌ها می‌تواند موجب شدت گرفتن شرایط بد اقتصادی شده یا حتی آن را طولانی کند. وضع مقررات ازبیرون و/یا توسط خودشرکت ممکن است برای جلوگیری از افزایش اقتدار مدیران و سودجویی اضافی آنان طی دوره رکود اقتصاد کلان، ضرورت یابد.

بخش باقیمانده این مقاله بدین شرح سازمان یافته است. بخش 2 به توسعه فرضیه‌ها می‌پردازد. بخش 3 داده‌های و آمار توصیفی را ارائه می‌دهد. بخش 4 شواهد تجربی پیرامون اثر محیط اقتصاد کلان بر گردش صنعت و قدرت‌گیری مدیران عرضه می‌کند. بخش 5 به تحقیق اثرات گردش صنعت و موضع‌گیر مدیران بر ارزش شرکت طی شرایط متفاوت اقتصادی می‌پردازد. بخش 6 استواری نتایج ما مورد آزمون قرار می‌دهد. در بخش 7 نتیجه‌گیری پژوهش ارائه شده است.


راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.)

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما