مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا

مقاله عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا

مقاله عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا


چکیده:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا:

مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه، 2016 "مقاله عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا"، از نشریات معتبر به منظور استفاده در پژوهش های داخلی در زمینه حسابداری و مالی و بهره مندی در مطالعات مرتبط: در این مقاله عوامل تعیین کنندهٔ حاشیه بهره خالص (NIMs) در چهار کشور آسیایی یعنی بنگلادش، هند، نپال و پاکستان را از 1997 تا 2012 با استفاده از داده‌های پانلی 230 بانک، بررسی خواهیم کرد.این مطالعه به موازات مدل رهبری هو-سوندرز (1981) و تعمیم‌های بعدی آن است، ولی در این تحقیق با افزودن متغیر جدید بر اساس اندازه بانک‌ها و و بر حسب دسته‌بندی عوامل تعیین کننده حاشیه سود بر حسب بانک، صنعت و متغیرهای خاص اقتصاد کلان، مدل مذکور را هرچه بیشتر گسترش داده‌ایم. ما دریافتیم که وضعیت حقوق صاحبان سهام و نقدینگی، ذخیره مورد نیاز و نسبت هزینه‌های عملیاتی به نسبت کل دارایی تاثیر مثبتی بر حاشیه بهره خالص دارد درحالیکه اندازه نسبی بانک‌ها، قدرت بازار و رشد اقتصادی اثر معکوس دارند. کلمات کلیدی: حاشیه بهره خالص؛ حاشیه؛ وامهای سوخت شده (نکول شده)


مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا - مقدمه:

وجود حاشیه سود خالص (NIMs) یا اسپرد از  فاکتور‌های اساسی بانکداری و بعنوان واسطه‌‌ مالی محسوب می‌شود.  اسپرد عبارت است از میانگین توزین‌شده بازده حاصل از دارایی (درآمد بهره) و تعهدات (هزینه بهره) که به آن افزایش قیمت صاحبان  بانک نیز گفته می‌شود. با اینحال اسپرد بسیار پایین یا بالا می‌تواند مشکلات جدی برای مدیریت بانک ایجاد کرده و  موجب تلاطم در بین ذینفعان تجارت بانکداری گردد. ممکن است رابطه قوی میان اسپردهای بالاتر و نرخ نکول بالاتر وجود داشته باشد. مجددا اگر از دید بانکداران به موضوع نگاه شود، ممکن است علل موجهی برای مطالبه حاشیه سود بالاتر بعنوان یکی از عوامل ثروت آفرین در اقتصاد وجود داشته باشد. از دیدگاه اجتماعی هرچه حاشیه سود بالاتر باشد، رفاه اجتماعی کمتر خواهد شد.  بنابراین به دلایل مختلفی  به‌روز سازی منظم دانش‌امان در خصوص عوامل تعیین‌کننده حاشیه سود ارزشمند خواهد بود که از آن جمله می‌توان به روندهای درحال تغییر نظارت بر کارآیی بانکی در طول زمان و ارزیابی اینکه آیا حاشیه‌های بانکی علامت‌دهی قیمتی موثری به بازیگران بازار ارسال میکنند یا خیر، اشاره کرد. به موازات مدل معامله‌گری بانکداری هو و ساندرز (1981) مطالعات بسیاری در سال‌های مختلف توسط محققان گوناگون در اشکال تعمیم‌یافته آن صورت گرفته است؛ طبق این  مدل، بانک‌ها وجوه سپرده را در فواصل تصادفی دریافت کرده و متعاقبا این وجوه را برای تامین وام‌هایی که برمبنای تصادفی درخواستی شده‌اند، اختصاص می‌دهند. آلن (1988) اثرات پرتفوی را بر اسپرد ها و ملاحضات ساندرز-شوماخر (2000) برای عنصر تنظیمی، عنصر ساختاری بازار و عنصر صرف ریسک را مورد مطالعه قرار داد و پی برد که میزان حاشیه سود خالص بانک قابل توجه می‌باشد. آنگبازو (1997) با در نظر گرفتن ریسک اعتباری و همچنین ریسک نرخ بهره، مدل معامله‌گری را در یک مرحله منفرد مورد مطالعه قرار داد. م.دوس و فرناند دو گووارا (2004) مدل‌ معامله‌گری را تعمیم دادند و و بانک‌ها را به مثابه یک شرکت در نظر گرفتند که هزینه‌های عملیاتی را بطور صریح بحساب می‌آورد. کونت و هوزینگا (1999) پس از کنترل تفاوت‌های فعالیت‌های بانکی، اهرم مالی و محیط کلان اقتصادی در 80 نمونه از کل کشور دریافتند که نسبت بزرگتری از دارایی‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت کمتری از تمرکز بازار منجر به حاشیه‌ سود پایین‌تر  می‌شود. برنانک و همکاران (1999) در مدل تعادلی عمومی پویای خود برای پاکسازی اصطکاکات در نوسانات تجاری بازار اعتباری و گرتلر و کیوتاکی (2011) در مقاله کلان اقتصادی ‌اشان پیرامون خط‌مشی تجاری و واسطه‌گری مالی در  تحلیل چرخه تجاری  همچنین به بحث درباره اثر ارزش خالص  شرکت‌های بانکداری و احتمال نکول و اثر آن‌ها بر تعیین حاشیه سود پرداختند. ما در این مقاله، مدل معامله‌گری و  تعمیم‌های بعدی عوامل تعیین‌کننده حاشیه سود بانکی را در خصوص چهار کشور جنوب آسیا یعنی بنگلادش، هند، نپلال و پاکستان  مورد آزمون قرار دادیم و در آن از اثرات ثابت داده‌های پانلی 230 بانک از 1997 تا 2012 استفاده شد. ما بخش بانکداری هر یک از کشورها را از نقطه نظر یک عامل نماینده منفرد نگاه کردیم و سعی کردیم تا حاشیه سود  را بر مبنای ملی شناسایی و تعیین نماییم. ما متغیرهای توضیحی حاشیه‌های سود را در  دسته‌‌بندی‌های خاص بانک، خاص صنعت، و خاص کلان اقتصاد طبقه‌بندی کردیم و متغیر  جدیدخاص بانک یعنی اندازه نسبی بانک را نیز در مطالعات خود وارد کردیم چون اثر این متغیر را بر حاشیه‌های سود بانک‌ها معکوس و معنادار یافتیم. ما در مدل تجربی‌امان 15 متغیر تعیین‌کننده لحاظ کردیم؛ این مدل از جهت تعداد متغیرهای تعیین حاشیه سود، مدل پرتعدادی بنظر می‌رسد. انتخاب نمونه ما نیزاز جهت اینکه اکثر کشورهای نمونه ما حدود 200 سال تحت مستعمره بریتانیا بوده‌اند، قابل توجه است. بانک‌های مرکزی کشورهای مربوطه برای داشتن کارکرد روان بانک‌های تجاری ، سیستم‌های بانکداری را تنظیم کرده و به صورت‌بندی خط‌مشی‌های می‌پردازند. در کشورهای نمونه ، بانک‌های تجاری اعم از خصوصی یا ملی همراه با بانک‌های تجاری خارجی، تخصصی، منطقه‌ای و همکاری، هر یک  در تجارت بانکداری خود مشغول فعالیت هستند. برای ارائه جزئیات بیشتر، در بنگلادش 4 بانک تجاری ملی و 39 بانک تجاری خصوصی در امر بانکداری فعالیت دارند. در حالیکه در هند، نپال و پاکستان تعداد بانک‌های تجاری ملی به ترتیب 27، 5، 7 و تعداد بانک‌های تجاری خصوصی به ترتیب 93، 30، 66 است. ما این فرصت را یافتیم که، سیستم‌های بانکداری این کشورها را بطور یکجا مورد مطالعه قرار دهیم و  در این مطالعات محیط نظارتی و قانونگذاری، اجتماعی و اقتصادی را نیز لحاظ کردیم. شباهت موجود بین کشورها به این فرصت را داد تا مدل نظری‌امان را با استفاده از رگرسیون پانل اثرات ثابت مورد آزمون تجربی قرار دهیم. ما همچنین رگرسیون پانل اثرات ثابت را بصورت کشوری اجرا و نتایج آن را همراه با نتایج رگرسیون خط مبنا در مقاله ارائه کردیم. در گذشته نزدیک  نیز مطالعات مشابهی پیرامون کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایالات متحده آمریکا، اروپا ، استرالیا و آمریکای لاتین  پیدا کردیم، اما در خصوص آفریقای جنوبی، می‌توان گفت که این مطالعه نوآوری جدیدی در ادبیات تحقیقی تعیین‌کننده ‌های حاشیه‌های سود خالص بانکی بشمار می‌آید.

باقی مقاله به این قرار  سازمان یافته است: در بخش 2، ادبیات تحقیقی مربوطه پیرامون تعیین‌کننده‌های حاشیه‌های سود خالص ارائه شده است. در بخش 3، رویکرد تجربی مطالعه ما و در بخش 4 توصیف نمونه تشریح شده است. در بخش 5، نتیجه و نهایتا در بخش 6 نتیجه‌گیری و اثرا ضمنی مطالعه ما ارائه گردیده است.


راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به همراه نام مقاله یا پایان نامه، و آدرس ایمیل خود، به شماره 09146622440 پیامک کنید تا کمتر از 24 ساعت به ایمیل شما ارسال شود. چنانچه نیاز فوری به دسترسی به فایل داشتید، بعد از واریز، تماس حاصل فرمایید.

4- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

5- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.)

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما