مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی

مقاله استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی

مقاله استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی


چکیده:

مقاله انگلیسی استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2016 "استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی:

هدف: هدف از این مطالعه بررسی کاربرد‌پذیری مدل‌های کاهارت و فاما ـ فرنچ در خصوص بازار سهام آفریقای جنوبی(SASM) است. در این مطالعه توانایی این مدل‌ها در ثبت اثرات اندازه، نسبت دفتری به بازار(BA) و تکانه بر بازار سهام آفریقای جنوبی بررسی می‌شود. در این مقاله همچنین قابلیت فاکتورهای فاماـ فرنچ ـ کاهارت در پیش‌بینی رشد آتی اقتصاد آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد:ـ این مقاله متکی است بر داده‌های بدست آمده از 848 شرکت از ژانویه 1996 تا آوریل 2012 بمنظور بررسی اثر اندازه، نسبت دفتری به بازار و مومنتوم بر بازار سهام آفریقای جنوبی و در آن، دارایی‌های آزمون با مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و نسبت دفتری به بازار و مرتب‌سازی 3*3 در خصوص اندازه و مومنتوم (تکانه) صورت می گیرد. در این مقاله، مومنتوم بعنوان بازده انباشته شش ماه گذشته در نظر گرفته شده است. در پرتفوهای مومنتوم (تکانه) بطور ماهیانه توازن‌سازی مجدد انجام می‌گیرد. علاوه بر این، پرتفوهای اندازه و نسبت دفتری به بازار بطور سالیانه در پایان ماه جون شکل می‌گیرند.

یافته‌ها:ـ شواهدی ارائه می‌شود مبنی بر اینکه اثرات اندازه، نسبت دفتری به بازار و مومنتوم (تکانه) در بازار سهام آفریقای جنوبی وجود دارد؛ همچنین، پرتفوی شرکتهایی با نسبت دفتری به بازار متوسط و بالا، بترتیب، از پرتفوهای شرکت هایی با نسبت دفتری به بازار بزرگ و پایین با ریسک بیشتر، بنظر می رسند. در این مقاله شواهدی از برند‌ه های سابق ارائه می شود که بازنده‌های سابق را از گروه شرکت‌های کوچک کنار زده‌اند. علاوه بر این، این مدل‌ها تنها بخشی از اثرات اندازه و ارزش دفتری بر بازار سهام آفریقای جنوبی را ثبت می کنند. مدل کاهارت بخشی از اثرات تکانه را ثبت می‌کند، اما مدل فاماـ فرنچ قادر به توضیح بازده‌های پرتفوهای مرتب‌سازی شده بر مبنای مومنتوم را ندارد.شواهد نشان می‌دهد که فاکتوراین مدل‌ها رشد ناخاص تولید داخلی آتی را پیش‌بینی می‌کند.

اصالت /ارزش ـ این مدل‌ها قادر به توصیف کامل بازده‌های بازار سهام آفریقای جنوبی نیستند؛ کاربرد مدل‌ها در خصوص بازار سهام آفریقای جنوبی بایستی همیشه با احتیاط همراه باشد. مدل کاهارت بهتر از مدل فاما ـ فرنچ می‌تواند بازده‌های بازار سهام آفریقای جنوبی را توصیف کند. فاکتورهای فاما ـ فرنچ ـ کاهارت می‌توانند با ریسک اقتصادی آفریقای جنوبی، در ارتباط باشند.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: آفریقا؛ مومنتوم؛ ارزش؛ رشد اقتصادی آتی؛ بازار آفریقای جنوبی

مقاله استواری مدل چهار فاکتوری کاهارت و مدل سه فاکتوری فاما فرنچ درمورد بازار سهام آفریقای جنوبی - مقدمه:

در مطالعاتی نظیر آنچه توسط بانز (1981)، رینگنوم (1981)، کیم (1983)، باسو (1983)، روزنبرگ و همکاران (1985) و فاما و فرنچ (1992) انجام شده، اثرات دفتری به بازار و اندازه شرکت در بازده حقوق صاحبان سهام ایالات متحده آمریکا مورد مشاهده قرار گرفته است. فاما و فرنچ (1993) مدل سه فاکتور را پیشنهاد دادند که برای انعکاس اثرات اندازه شرکت و نسبت دفتری به بازار از فاکتورهای بازار، اندازه، نسبت دفتری به بازار تشکیل می‌شود. فاما و فرنچ (1996) مشاهده کردند که مدل فاما و فرنچ در ثبت و انکاس اثرات تکانه مدل جاگادیش و تیتمن (1993) ضعف دارد. نتیجتا، کارهارت (1997) یک مدل چهار فاکتوری پیشنهاد داده است که با دارا بودن فاکتور تکانه، بر قابلیت مدل فاما و فرنچ می‌افزاید.

فاما و فرنچ (1998) متوجه شدند که یک مدل بین‌المللی که از فاکتور بازار جهانی و نسخه بین‌المللی فاکتور دفتری به بازار تشکیل شده باشد، صرف ارزش در بازده سهام بین‌المللی وکشوری را بهتر از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه بین‌المللی توصیف می‌کند. داویس و همکاران (2000) اثرات اندازه و نسب دفتری به بازار را در بازده متوسط ایالات متحده آمریکا طی سال‌های 1929 تا 1997 مورد تحقیق قرار داد و دریافتند که مدل فاما و فرنچ نمی‌تواند بطور کامل بازده مورد انتظار را توضیح دهد. به همین ترتیب، دانیل و همکاران (2001) مشاهده کردند که مدل فاما و فرنچ نسبت بازده پرتفوهای چیده‌شده بر حسب اندازه و دفتری به بازار را در بازار ژاپن بهتر از مدل CAPM توصیف می‌کند؛ با اینحال، این مدل بازده پرتفوهای متوازن‌شده بر حسب ویژگی را که بر فاکتور دفتری به بازار تاثیر می‌گذارد، ثبت و منعکس نمی‌کند.

در مطالعه صورت گرفته در نیوزلند توسط نارتا و همکاران (2009) آنان موتوجه شدند که مدل چهار فاکتوری کارهارت می‌تواند بازده تکانه را توصیف کند، اما مدل فاما و فرنچ این اثرات را منعکس نمی‌کند. مولفان سازگار با یافته‌های فاما و فرچ (1993و1996) و دانیل و همکاران (2001) بر تفسیر مبتنی بر ریسک و اثرات اندازه و دفتری به بازار تاکید دارند. دروو و ورارگاوان (2003) و شوم و تانگ (2005) شواهدی را در موافقت با مدل فاما و فرنچ در خصوص بازارهای نوظهور آسیایی یافتند. شوم و تانگ (2005) دریافتند که قدرت توضیحی این مدل اصولا از فاکتور بازار همزمان نشات می‌گیرد. لام و تام (2011) شواهدی در توافق با مدل‌های فاما و فرنچ و کاهارت ارائه دادند، اما درعین حال مولفان مشاهده کردند که افزودن فاکتور نقدینگی به این مدل‌ها می‌تواند در توصیف بازده سهام متوسط در بازارهای هنگ کنگ بهتر عمل کند.

در بافت آفریقای جنوبی، بسویچ و اورت (2010) دریافتند که مدل فاما و فرنچ بازده سهام آفریقای جنوبی به شیوه‌ای معنادار توصیف می‌کند. باندوو (2008) شواهدی از اثرات اندازه و دفتری به بازار ارائه دادند و معتقدتد که مدل فاما و فرنچ اثرات مذکور در بازار موریس (Mauritius) را منعکس می‌کند. همچنین سواره و همکاران (2013) دریافتند که مدل فاما و فرنچ می‌تواند بخشی از بازده سهام انفرادی را در بورس سهام  Regionale desValeurs Mobilie‘res تبیین کند.  

لیو و واسالو (2000) رابطه میان رشد اقتصادی آتی و فاکتورهای فاما-فرنچ-کاهارت را مورد تحقیق قرار دادند. آنان شواهدی ارائه دادند که فاکتورهای فاما و فرنچ و پرتفوی بازار بطور مثبت با رشد اقتصادی آتی در ارتباط است و اینکه توان پیش‌بینی کنندگی فاکتورهای فاما و فرنچ مستقل از فاکتور بازار است. مولف مشاهده کرد که قدرت پیش‌بینی‌کنندگی فاکتور تکانه در سطح کمینه اسیت. لیو و واسالو مدعی هستند که یافته‌های آن‌ها از تفسیر مبتنی بر ریسک فاکتورهای فاما و فرنچ پشتیبانی می‌کند.

به همین ترتیب، لتو و همکاران (2001)، واسالو (2003) و پتکووا (2006) مشاهده کردند که توان توضیحی فاکتورهای فاما و فرنچ در مورد بازده سهام در حضور فاکتورهای ریسک در حضور فاکتورهای ریسک کلان اقتصادی یا نوآوری‌های بوجود آمده در متغیرهای پیش‌بینی‌کننده، بسیار ضعیف ست. گامدی و مارتین (2001) با اتکاء به بازده‌های تعدیل شده ریسک مدل فاما و فرنچ نشان دادند که سود تکانه با تغییرپذیری مقطعی در بازده موردانتظار یا ریسک صنعت نامرتبط است. گریفین و همکاران (2003) مشاهده کردند که سودهای تکانه را نمی‌توان ریسک چرخه تجاری توضیح داد، اگرچه کوردیو و شیواکومار (2002) و آنتونیو و همکاران (2007) سودآوری پرتفوهای تکانه را با متغیرهای چرخه تجاری مرتبط می‌دانند. با آنکه مدل‌های فاما و فرنچ و کاهارت بطور گسترده‌ای در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور بکارگرفته شده است، ولی این مدل‌ها در بازارهای سرمایه آفریقایی نوظهورکمترین کاربرد داشته است. این موضوع را شاید بتوان به اندازه کوچک بسیاری از این بازارها و مشکل گردآوری سهام به میزان کافی برای ساخت پرتفوهای اساسی این مدل‌ها نسبت داد. برای مثال، مطالعات قبلی آفریقایی نظیر مطالعات صورت‌گرفته توسط بوندوو (2008)، رن و پیس (2010) و سوماره و همکاران (2013) ممکن است دچار برخی مشکلات کوچک نمونه‌ای باشد. پاستور و استامبوگ (2003) استدلال می‌کنند که سودهای تعلق‌یافته به پرتفوهای برنده-بازنده بطورمعناداری توسط نقدینگی هددایت می‌شوند. بازارهای سرمایه آفریقا مملو از شرکت‌های کوچک است که عموما از نقدشوندگی پایین‌تری برخوردارند.؛ سطح پایین نقدینگی شرکت‌های کوچک از این‌رو ممکن است هدایت کننده و موتور محرکه سودهای تکانه در این بازارها باشد. بنابراین، فاکتورهای تکانه ممکن است در تبیین بازده سهام در بازارهای آفریقا یک فاکتور مرتبط تلقی شود. از طرف دیگر شواهد بازارهای توسعه یافتی حاکی از وجود رابطه میان فاکتورهای فاما و فرنچ و رشد اقتصادی آتی است؛ هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که توانایی پیش‌بینی‌کنندگی فاکتورهای ریسک را در این مدل‌ها برای رشد آتی در تولید ناخالص ملی اقتصادهای افریقایی مورد بررسی قرار داده باشد.

ابتکار این مقاله در این است که پیش‌بینی‌پذیری مدل‌های کارهارت و فاما و فرنچ را در بازار سهام آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار داده است. جگادیش و تیتمن (1993) استدلال می‌کند که سودآوری پرتفوهای تکانه شاید بتواند ریسک سیستماتیک را جبران کند. از این‌رو درصورتیکه تکانه، فاکتور ریسک مرتبط با  بازار سهام آفریقای جنوبی باشد، مدل کارهارت از توانایی بیشتری در مقایسه با مدل فاما و فرنچ در تبیین بازده خواهد داشت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد. علاوه بر این، این مقاله شواهدی پیرامون پیش‌بینی‌پذیری فاکتورهای فاما-فرنچ-کاهارت برای رشد آتی اقتصاد آفرقای جنوبی فراهم میآورد. از آنجاییکه این شواهد می‌تواند فهم ما را در خصوص ارتباط این فاکتورها با فاکتورهای ریسک اقتصادی اساسی ارتقاء بخشد، مربوطیت دارد. این شواهد به بحث ما در خصوص کیفیت سودآوری اندازه یاری خواهد رساند، و پرتفوهای دفتری به بازار و تکانه از نقطه‌نظر بازار نوظهور آفریقایی، می‌تواند جبران کننده هزینه‌های تحمل ریسک سیستماتیک باشد. علاوه بر این، این مقاله بر خلاف داده‌های 10 ساله بسویچ و اورت، از داده‌های طولانی مدت 16 ساله استفاده می‌کند. انتظار آن است که مدت زمان طولانی نمونه موجب بهبود توان آزمون‌ها و ثبت اثرات بازار خارج از نمونه گردد. این مقاله با بررسی محتوای اطلاعاتی فاکتورهای فاما-فرنچ-کهارت برای رشد آتی اقتصادی، توانایی مدل فاما و فرنچ برای توصیف نسبت بازده به پرتفوهای چینش‌شده برحسب تکانه و توانایی مدل کاهارت برای توصیف نسبت بازده به اندازه، دفتری به بازار و پرتفوهای تکانه در بازارهای سههام آفریقای جنوبی را مورد مطالعه قرار داده است.  

این مقاله شواهدی از شرکت کوچک، ارزش و صرف برنده‌های گذشته در بازاهای سهام آفریقای جنوبی ارائه می‌دهد. همچنین مدل فاما و فرنچ تنها قسمتی از نسبت بازده به اندازه و پرتفوهای دفتری به بازار را منعکس می‌کند و نسبت بازده به پرتفوهای چینش‌شده بر حسب تکانه در بازارهای سهام آفرقای جنوبی را ثبت نمی‌کند. مضاف بر این، این مقاله نشان می‌دهد که مدل کاهارت تنها قسمتی از بازده‌های پرتفوی اندازه-تکانه و اندازه-دفتری به بازار را در بازار سهام آفریقای جنوبی منعکس می‌کند. همچنین، توانایی مدل در تبیین نسبت بازده به پرتفوی اندازه- دفتری به بازار در بازار سهام آفریقای جنوبی مشابه یکدیگر است. شواهد نشان می‌دهد که هیچ یک مدل‌های کاهارت، و فاما و فرنچ  برای تبیین بازده در بازار سهام آفریقای جنوبی کفایت نمی‌کند؛ بنابراین، بکارگیری مدل‌ها برای بازار سهام آفریقای جنوبی بایستی با احتیاط انجام گیرد. شواهد ارائه شده در این مقاله برخلاف مطالعات صورت‌گرفته توسط بسویچ و ااورت، از مدل فاما و فرنچ در عصوص بازار سهام آفریقای جنوب پیش‌بینی کرده و در آن زمینه کاربردپذیری کمتری دارد. یافته‌های این مطالعه کاربردپذیری مدل را در بازار سهام آفریقای جنوبی رد می‌کند، درحالیکه بسویچ و اورت نتوانسته بودند ان را رد کنند. دلیل آن را می‌توان به توان بهبودیافته آزمون‌ها در این مطالعه نسبت به مطالعه بسویچ و اروت نسبت داد، و یا شاید بدلیل نمونه گسترده‌ای باشد که امکان ثبت اثرات نمونه را ورای نمونه بسویچ و اورت فراهم نموده است.

علاوه بر این، شواهدی ارائه شده است مبنی بر اینکه فاکتورهای فاما و فرنچ از توانایی پیش‌بینی‌کنندگی رشد تولید ناخالص ملی اقتصاد آفریقای جنوبی برخوردار است. فاکتورهای بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه مثبت و معنادار با رشد آتی اقتصاد آفریقای جنوبی دارد. علاوه بر این، فاکتورهای تکانه سه ماه گذشته و شش ماه گذشته دارای رابطه معنادار و منفی با رشد تولید ناخالص ملی است، درحالیکه رابطه میان رشد اقتصادی آتی و فاکتورهای بازده نه ماه و دوازده ماه گذشته منفی و از لحاظ آماری غیرمعنادار است. نتایج در برابر استفاده از متغیرهای چرخه تجاری- سود تقسیمی مبتنی بر شاخص بازار و نرخ اسناد خزانه- همچنان استوار است. شواهد حاکی از آن است که فاکتورهای تکانه بسیار کوتاه‌مدت (سه تا شش ماه) دارای توانایی پیش‌بینی‌کنندگی رشد اقتصاد آفریقای شمالی است. استدلال ما این است که این امر می‌تواند با نقدینگی بازار سهام آفریقای جنوبی خصوصا برای شرکت‌های کوچک، رابطه داشته باشد. در این مقاله شواهدی از افزایش ضریب معنادرا متغیرهای چرخه تجاری ارائه شده است.  

باقی این مقاله بدین قرار سازمان یافته است: بخش 2 به توصیف روش‌شناسی مورد استفاده در این مقاله تعلق دارد. داده‌ها در بخش 3 توصیف شده‌اند. بخش 4 شواهد مطالعه را ارائه و آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. محتوای اطلاعاتی فاکتورهای ریسک برای رشد آتی اقتصاد آفریقای جنوبی در بخش 5 ارائه شده است. در بخش 6 نتیجه‌گیری انجام شده است.

 

راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.)

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "دانلود پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما