مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم

مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم

مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم


چکیده:

مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، "مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله کیفیت روند تکامل رقابت بانکی در پی نفوذ و گسترش بانکهای فرا منطقه‌ای طی دهه گذشته، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما به بررسی تغییرات صورت گرفته در رقابت های صنعت بانکی هفت کشور آفریقایی پرداخته ایم که بیشترین تاثیر را از پدیده اخیر پذیرفته‌اند. روند تکامل رقابت از طریق سه معیار مختلف غیر ساختاری (شاخص لِرنر، مدل پانزال-روسه، و اندیکاتور بوون) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های ما، به استثنای نتایج حاصل از شاخص لرنر، نشان دهنده تشدید رقابت از اواسط دهه 2000 است. این دوره مصادف است با گسترش سریع بانک‌های فرا منطقه ای در منطقه، و نشان از تاثیر آن بر ترغیب رقابت در بخش بانکی آفریقا دارد.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: رقابت بانکی؛ بانک‌های خارجی؛ آفریقا؛ NEIO


مقاله آیا گسترش بانک های فرامنطقه ای بر رقابت در آفریقا تاثیر می‌گذارد؟ شواهد غیر مستقیم - مقدمه:

بانکداری میان‌مرزی در طول سالهای اخیر یکی از ویژگی‌های مهم روزافزون سیستم‌های بانکداری در کشورهای توسعه یافته شده است. چشم‌انداز بانکداری آفریقا طی دهه‌های اخیر با گسترش بانک‌های متطقه‌ای تغییر اساسی یافته است. اقتصادهای آفریقایی بطور سنتی سهم نسبتا بالایی از بانک‌های خارجی را بطور  متوسط به خود اختصاص داده‌اند. با اینحال در یک دهه گذشته با گسترش بانک‌های میان مرزی، سیستم‌های بانکداری آفریقا شاهدات تقییرات شدیدی بوده‌اند. بانک‌های میان‌مرزی آفریقا نه تنها جای پای جغرافیایی زیادی برای خود باز کرده‌ان بلکه همچنین از لحاظ اقتصادی در ورای مرزهای خود از لحاظ اقتصادی به وزنه تاثیرگذاری بدل شده‌اند. تعدادی از این بانک‌ها سهم چشم‌گیری از دارایی‌های سیستم‌های بانکداری کشور میزبان را در اختیار خود گرفته‌اند و کنشگر اصلی در این بازارها محسوب می‌شوند.

گسترش بانک‌های منطقه‌ای سئوالاتی را درباره اثر آن بر رقابت، تعمیق و کشش مالی و  درآمد و ثبات مالی در این قاره بر می‌انگیزد. اثر آن بر رقابت احتمالا مهمترین تغیر در طول مدت است چون بانک‌های متصدی ممکن است تغییرات اتی را پیش‌بینی کرده و باتغیر رفتار در برابر آن واکنش نشان دهند.

رفتار رقابتی بانک‌ها نقش مهمی در توسعه، کارآمدی و ثبات سیستم‌‌های بانکی در کشورهای درخال توسعه ایفاء می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی در آفریق را تحت تاثیر قرار دهد.

ادبیات آکادمیک پیام‌های ظریفی درباره پیامدهای گسترش یانک خارجی و منطقه‌ای بر رقابت ارائه داده است. غالبا استدلال می‌شود که ورود بانک‌های خارجی به رقابت دامن می‌زند. اولا، هنگامیکه ورود بانک‌ها به شکل سرمایه‌گذاری در طرح‌های آماده ولی اجرا نشده Green field)) باشد، موجب افزایش تعداد بازیگران می‌شود. دوما، هنگام ورود به بازارهای جدید، بانک‌های میان مرزی از مزیت رقابتی از جهت دسترسی بهتر به سرمایه، متنوع‌سازی ریسک، صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس، مهارت‌ها و تخصص‌های مدیریتی خوردار خواهند شد. بانک‌های منطقه‌ای از یک مزیت رقابتی دیگر نیز برخوردار خواهند بود و آن ارتباط با کشورهایی است که ویژگی‌های مشابه نهادی، فرهنگی و اقتصادی دارند. فناوری‌های اعطای تسهیلات و محصولات مالی آنان از این‌رو در مقایسه با نچه که از طرف بانک‌های خارجی و خارج از مرزهای قاره آفریقا عرضه می‌شود، تطابق بیشتری با بافت محلی خواهد داشت. نهایتا، انتظار می‌رود که  مزیت رقابتی باعث افزایش فشار رقابتی بر سایر بازیگران در بازارهای بانکداری گردد. با اینحال چندین فاکتور ممکن است توانایی بانک‌های میان مرزی آفریقا را در افزایش رقابت در بازارهای میزبان محدود سازد. اولا، ورود بانک‌های جدید نمی‌تواند اثری بر رقابت در بازار اشباع‌نشده داشته باشد، بازاری که تنها کسری از تقاضای‌ها آن توسط متصدیان برآورده می‌شود. دوما، اثر بانک‌های خارجی تازه وارد بر رقابت مشروط به استراتژی‌های بازار و درجه مشارکت در کشورهای میزبان است. موتور محرکه تصمیم‌گیری برای ورود به این بازارها غالبا از نیاز به پیروی از یک مشتری در خارج از کشور یا درپی بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری سرچشمه می‌گیرد. به هر صورت، ورود بانک‌های خارجی اثر ناچیزی بر درجه رقابت در کشورهای میزبان دارد. بسیاری از کسانی که نگاه بدبینانه به این موضوع دارند استدلال می‌کنند که ورود بانک‌های خارجی می‌تواند در سسیتم‌هایی مالی که کنشگران اندکی در آن حضور دارند، اثر منفی بر رقابت بگذارد. بانک خارجی ممکن است به بازیگر مسلط بدل شود (خصوصا هنگامی که با تحصیل یک بانک متصدی بزرگ وارد بازار شود) و موجب کاهش رقابت‌‌بودن شود. علاوه بر این، این واقعیت که بانک‌های میان مرزی در بسیاری از بازارها با یکدیگر تعامل دارند، می‌تواند اراده آن‌ها را برای رقابت کاهش دهد. تماس‌ با چندین بازار می‌تواند بجای ارتقاء رقابت، موجب تقویت رفتارهای مبتنی بر تبانی گردد.

حال سئوال این است که آیا گسترش بانک‌های محلی در آفریقا به افزایش رقابت کمک کرده است یا خیر. ما در این مقاله از طریق مطالعه تکامل رقابت در نمونه‌ای از هفت کشور آفریقای غربی (بنین، بورکینافاسو، ساحل آج، مالی، نیجر، سنگال، توگو) طی دوره 2002 تا 2009، آزمون غیرمستقیمی برای پاسخ به این پرسش ترتیب داد‌ه‌ایم.  سنجه‌های متفاوتی برا یاندازه‌گیری رقابت برمبنای رویکرد سازمان صنعتی تجربی جدید (NEIO) بکارگرفته شده است: شاخص لرنر، مدل پانزار-روسه، آماره H و اندیکاتور بوونه. کشورهای تحت مطالعه همگی جزو اتحادیه پولی و اقتصادی آفریقای غربی هستند و امتیاز خاصی برای مطالعه ما برخوردارند. از اواسط دهه 2000ريا، چشم‌انداز بانکداری اتحادیه پولی و اقتصادی آفریقای غربی با ورود و توسعه بانک‌های جدید از آفرقا، تغیر  شدیدی یافته است. این بانک‌های میان‌مرزی گسترش خودشان را به منطقه اتحادیه مذکور را از ده سال پیش شروع کردند، درحالیکه این پدیده‌ای خیلی اخیرتر در سایر مناطق این قاره نیز رخ داده است. این گسترش اخیر را می‌توان با حضور دو گروه بانکی عمده بانکداری در اتحادیه پولی و اقتصادی آفریقای غربی (یعنی اکوبانک و بانک آفریقا) و با مجاورت نیجریه و موراکو با اتحادیه پولی و اقتصادی تبیین کرد. علاوه بر این، این بانک‌های منطقه‌ای به کنشگران برجسته در این کشورها بدل شده‌اند. سهم دارایی‌هایی که توسط گروه بانکداری منطقه‌ای نگهداری می‌شود، اکنون از 10% در هفت کشور تحت مطالعه فراتر رفته است. درضمن، بانک‌های خارجی غربی (اصولا از فرانسه) حضور خود را در منطقه کاهش داده‌اند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که نفوذ بانک‌های منطقه‌ای شانه به شانه افزایش رقابت بین بانکی حرکت می‌کند. داده‌کاوی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز در صنعت بانکداری اتحادیه پولی و مالی آفریقای غربی طی نیمه دوم دهه 2000 کاهش یافته  است. نتایج حاصل از اقتصاد سنجی به استثنای نتایج حاصل از شاخص لرنر، نشان می‌دهد که درجه رقابت از اواسط دهه 2000 کاهش داشته است. این دوره زمانی با گسترش سریع بانک‌هی منطقه‌ای در منطقه مصادف است. به بیان دیگر، گسترش بانک‌های منطقه‌ای بنظر می‌رسد که رقابت را در آفریقا تسریع می‌کند.

این مقاله درخصوص سنجه‌های رقابت در آفریقا، چندین ابتکار و نوع‌آوری به ادبیات عرضه کرده است. جهت ارزیابی درجه رقابت در بخش خدمات مالی اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته بطور گسترده از رویکرد NEIO استفاده شده است. با اینحال، بدلیل فقدان داده‌های قابل اتکاء، توجه کمتری به آفریقا مبذول شده و باوجود تغیرات بنیادی اخیر، اقتصاددانان غالبا بر درجه رقابت در یک دوره خاصی از زمان معطوف شده‌اند. علاوه بر این، در این زمینه  با تخاذ برخی سوگیری‌ها در مطالعه به سمت کشورهای مستعمره انگلیس و نادیده گرفتن برخی دیگر صورت‌ گرفته و مطالعاتی که شامل کشورهای آفریقایی باشد، محدود بوده است. این مقاله اولین نوشتاری است که با بکارگیری رویکرد NEIO، درجه رقابت در اتحادیه پولی و اقتصادی آفریقای غربی را ارزیابی کرده و تکامل رقابت را طی زمان مورد مطالعه قرار می‌دهد. ثانیا، مطالعات کمی هم وجود دارد (حتی اگر مطالعاتی را هم که در کشورهای صنعتی شده به حساب آوریم) که نتایج بدست آمده از طریق سنجه‌های مختلف غیرساختاری رقابت را با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‌دهند. در ادبیات تحقیق درخصوص بهترین سنجه برای اندازه‌گیری رقابت اجماعی وجود ندارد. مقایسه مدل‌های مختلف تصویر کاملتری از رقابت عرضه میکند چراکه هر یک از سنجه‌ها نماینده جنبه خاصی از رقابت است. 

این مقاله همچنین از جهت اثر وجود بانک‌های خارجی بر رقابت، ابتکاراتی را به ادبیات عرضه کرده است. مقالات اثر ورود بانک‌های خارجی بر رقابت بانکی در کشورهای نوظهور و توسعه ‌یافته را مستند کرده‌اند. با اینحال، تا جاییکه ما اطلاع داریم، هیچ مقاله‌ای این مساله را در آفریق مورد تحقیق قرار نداده است. علاوه بر این، درباره اهمیت منشاء سرمایه‌گذاران خارجی اطلاع زیادی در دست نیست. طبق مستندات وان هورن (2007) منشاء بانک‌های خارجی در اندازه‌گیری اثر آن‌ها بر سیستم‌های مالی میزبان، خصوصا در کشورهای توسعه یافته، اهمیت دارد. پل (2011) شواهد غیرمستقیمی از فشار رقابتی وارده از سوی بانک‌های خارجی از کشورهای درحال توسعه در آفریقا ارائه کرده است. ورود بانک خارجی اثر کمی بر حاشیه سود خالص بانک‌هتای داخلی دارد. زمانیکه بانک‌های خارجی بر حسب کشور وطنی آن‌ها به دو گروه تقسیم شود، نتایج نشان می‌دهد که ورود بانک‌های خارجی از کشورهای توسعه ‌یافته حاشیه سود خالص پایین‌تری به بارمی‌آورد. این بانک‌های خارجی معمولا با ارتقاء رقابت، بانک‌های داخلی را مجبور به بهبود کارایی اشان می‌کنند. در این مقاله، شواهد مستقیم تری از اثر مثبت نفوذ بانک‌های مین مرزی آفریقا بر رقابت، ارائه شده است.

 

راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "دانلود پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما