مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، عملکرد مالی شرکت برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاکميت شرکتي مطرح شده است. هر يک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتي متفاوت به موضوع حاکميت شرکتي پرداخته¬اند که ناشي از زمينه علمي خاصي است که به موضوع حاکميت شرکتي مي نگرند. به عنوان نمونه، نظريه نمايندگي ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است، در صورتي که نظريه هزينه معاملات ناشي از نظريه¬هاي اقتصادي، حقوقي و سازماني و نظريه ذي نفعان ناشي از ديدگاه اجتماعي در مورد موضوع حاکميت شرکتي است. گر چه تفاوت هاي چشمگيري بين چارچوب هاي نظري مختلف وجود دارد (چون هر يک موضوع را از ديدگاه متفاوتي در نظر مي گيرند)، اما داراي وجوه مشترک مشخصي هستند. البته نظريه های ديگري مثل نظريه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظريه هاي پيش گفته، اهميت کمتري دارند.... به اندازه کشورهاي دنيا، سيستم حاکميت شرکتي وجود دارد. سيستم حاکميت شرکتي در هر کشوری با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکت ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست هاي دولتي و فرهنگ، معين مي شود. ساختار مالکيت و چارچوب هاي قانوني از اصلي ترين و تعيين کننده ترين عوامل سيستم حاکميت شرکتي هستند. همچنين، عوامل خارجي از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به داخل، وضعيت اقتصاد جهاني، عرضه سهام در بازار ساير کشورها و سرمايه گذاري نهادي بين مرزي، بر سيستم حاکميت شرکتي کشور تأثير دارند... ابزار مديريت سود وسيله اي است كه مديريت با استفاده از آن، سود مورد گزارش را درجهت اهداف خود تغيير مي دهد. بيدلمن (1973) معيارهاي زير را براي يك ابزار مناسب مديريت سود، لازم مي‌داند: الف ) هنگامي كه مديريت براي نيل به هدف رشد بلند مدت تلاش مي نمايد، ابزار مربوط بايد به مديريت امكان دهد تا سود را آن گونه كه تمايل دارد گزارش كند. ب) استفاده از ابزار مربوط نبايد شركت را به انجام عملي خاص در آينده متعهد نمايد .معيار اول، براي مديريت نوعي انعطاف پذيري فراهم مي آورد تا براي دستيابي به رشد، با استفاده از روش هاي ممكن، سود را مديريت نمايد. معيار دوم مانعي در برابر ابزار مديريت سود ايجاد مي كند. كوپلند (1968) نيز شرايط زير را براي متغيري كه نقش مناسبي را به عنوان مديريت سود به عهده مي گيرد، پيشنهاد مي كند: - استفاده از آن ابزار نبايد شركت را به انجام هر گونه عملي خاص در آينده متعهد نمايد. - ابزار مربوط بايد مبتني بر قضاوت حرفه اي و در چارچوب اصول پذيرفته شده ي حسابداري باشد. - تأثير آن بر تغيير سود قابل ملاحظه باشد. - نياز به انجام يك مبادله ي واقعي با طرف دومي را ايجاد ننمايد. رونن و سادان (1985)، روش‌ها يا ابزارهاي مديريت سود را به شرح زير طبقه‌بندي مي‌كنند. الف- زمان بندي رويدادها ب- تخصيص در طول زمان ج- طبقه بندي اقلام... در محیط های رقابتی، مدیران باید با استفاده از فرایند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. موفقیت در اجرای این فرایند، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد. با توجه به تغییر و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابت شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد (الدریچ هوارد 1994). بنابراین آشنایی با معیارهای مهم ارزیابی عملکرد و شاخص های آن برای مدیران، مجریان، کارشناسان سازمانها و صنایع و دانش پژوهان مفید بوده و با استفاده از آنها می توانند به سنجش و ارزیابی وضعیت موجود طرح های راهبردی سازمان و بررسی عملکرد اجزاء کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثر بخشی و کارایی آنها اقدام کنند (دیویس بلیک،1998)...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما