مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

مبانی نظری و پیشینه اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

مبانی نظری و پیشینه اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود، برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: راههای مختلف اظهار نظر کردن حسابرسان می تواند به شرح زیرخلاصه شود: نظرموافق(مقبول): نظر موافق (مقبول) می تواند به شکل استاندارد یا به شکل تعدیل شده ای باشد که برخی شرایط خاص مربوط به حسابرسی را نشان دهد. نمونه هایی از این گونه شرایط مواقعی است که حسابرسان، بخشی از حسابرسی را انجام داده اند یا زمانی که ابهامهای با اهمیتی در مورد واحد مورد رسیدگی وجود دارد. - نظر مشروط: نظر مشروط اساساً یک اظهار نظر مثبت و بیانگر آن است که صورتهای مالی در مجموع، گمراه کننده نیست . گزارش مشروط هنگامی صادر می شود که صورتهای مالی، انحراف با اهمیتی از اصول پذیرفته شده حسابداری داشته یا محدودیتهایی برای اجرای روشهای رسیدگی حسابرسان به وجود آمده باشد . مسایل موجود، هر چند که با اهمیت باشد، نباید مطلوبیت کلی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهند. - نظر مخالف (مردود): این، یک نظر منفی و بیانگر آن است که صورتهای مالی، به نحو مطلوب ارائه نشده است . حسابرسان هنگامی نظر مخالف (مردود) اظهار می کنند که نقصهای صورتهای مالی چنان با اهمیت باشد که کلیت صورتهای مالی، گمراه کننده باشد. کلیه دلایل عمده مربوط به صدور نظر مخالف (مردود)باید در بند های توضیحی آورده شود. - عدم اظهار نظر: عدم اظهار نظر بدان معناست که حسابرسان به دلیل وجود محدودیت قابل ملاحظه در دامنه رسیدگی (یا وجود ابهام عمده ) قادر به اظهار نظر درباره مطلوبیت صورتهای مالی نیستند. عدم اظهار نظر،نه نظری مثبت است و تنها بدان معنا ست که حسابرسان، مبنای کافی برای اظهار نظر ندارند. در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریفی مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است. اسکات (2000) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دست یابی به برخی اهداف خاص مدیر، می نگرد. حال پرسش این است که "اهداف خاص مدیر" از مدیریت سود چیست. فرن و همکاران (1994) مدیریت سود را به عنوان دست کاری سود توسط مدیریت به منظور دست یابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار تعریف می کند.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما