مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:عملکرد مالی شرکت، حاکمیت شرکتی ، ساختار و ویژگیهای هیئت مدیره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:عملکرد مالی شرکت، حاکمیت شرکتی ، ساختار و ویژگیهای هیئت مدیره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:عملکرد مالی شرکت، حاکمیت شرکتی ، ساختار و ویژگیهای هیئت مدیره


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عملکرد مالی ، حاکمیت شرکتی و ساختار و ویژگیهای هیات مدیره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است وتمام بنگاه های اقتصادی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت است از: الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند. لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می رود. ب) معیارهای سنجش عملکرد، از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود. ج) اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.... حاکمیت شرکتی در اساس، خطوط تصمیم‌گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را برای نیل به دو هدف اساسی بررسی می‌کند: 1- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ‌دهی . 2- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی... حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می‌دهد، و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت به عمل آورد... ساختار و ترکیب هیئت مدیره در کشورهای مختلف متفاوت است . آلمان دو لایه ساختار هیئت مدیره دارد: هیئت مدیره ناظر غیراجرایی و مدیران هیئت مدیره. ژاپن ساختار هیئت مدیره بزرگتر دارد ، داشتن سی یا بیشتر عضو که بر سیستم اجرایی تسلط دارند. در ایالات متحده ، هیئت مدیره ها کوچکتر و بطور عمده از خارج از سازمان می آیند. در بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند هیئت مدیره ترکیبی از داخلی و خارج از سازمان است. نکته مشترک در همه کشورها این است که در نهایت هیئت مدیره مسئول هدایت حرکت شرکت می باشد. هیئت مدیره باید تعداد کافی مدیران غیر اجرایی و مستقل جهت حصول اطمینان از پاسخگویی مدیران به سهامداران داشته باشد..


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما