مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: شاخص های مختلف اندازه گیری سود و بازده سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: شاخص های مختلف اندازه گیری سود و بازده سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: شاخص های مختلف اندازه گیری سود و بازده سهام


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) سود و بازده سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: نقش اطلاعاتی سود، تعدیل و اصلاح باورهای موجود در مورد توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی آتی است. روابط مفهومی را می توان بین سود تقسیمی آتی و قیمت سهام ، سود تقسیمی آتی و سود آتی و سود تقسیمی آتی و سود جاری توسعه داد. هر کدام از این روابط می تواند سرمایه گذاران ، تحلیل گران ، و مدیران و سایر استفاده کنندگان را در ارزیابی اوراق بهادار کمک کند زیرا چنین فرض می شود که ارزش اوراق بهادار تابعی از سود و ریسک آتی آن است. سود تقسیمی آتی و قیمت ها از طریق مدل ارزشیابی به هم مرتبط می شوند به طور کلی مدل ارزشیابی به مبلغ سود تقسیمی که در هر دوره زمانی دریافت می شود اعتقاد سرمایه گذاران نسبت به دریافت آن و مبلغ دریافت ها مرتبط و همبسته می باشد. معهذا، اگر سود و سود تقسیمی مرتبط فرض شوند قیمت ها می تواند تابعی از ارزش سودهای آتی باشد. برای اینکه سود محتوای اطلاعاتی داشته باشد باید ارتباط متصوری بین سود ومشخصه هایی که به نظر می رسد ارزش اوراق بهادار را تعیین می کند وجود داشته باشد. در این صورت سود سهام آتی به دامنه ای که از لحاظ آماری همبسته باسودهای آتی است مرتبط خواهد بود. رابطه بين سودهاي گذشته و سودهاي اتي در قالب فرايندهاي تصادفي كه تصور مي شود سود را در طي زمان توصيف مي كند بيان مي شود... اندازه گیری نرخ بازده سهامداران مشکل و پیچیده است. این مشکل به دلیل وجود انواع سهام نیز نرخ های بازده متفاوتی است که مورد استفاده قرار می گیرد. بازده یا پاداش سرمایه گذاری ، شامل (درآمد جاری مثل سود سالانه ) و افزایش یا کاهش دارایی ( منفعت یا ضرر سرمایه ) است. این بازده معمولا به صورت درصد و نرخ نشان داده می شود. مفهوم بازده ارتباط نزدیکی با ریسک دارد به طوریکه در اغلب کتابهای مدیریت مالی مفهوم ریسک و بازده به همراه یکدیگر کاربرد دارند. عده ای سعی کرده اند که نشان دهند که ریسک و بازده رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند اما هیچگاه ادعا نکرده اند که پذیرفتن ریسکهای بالا همواره بازده زیادی را به دنبال خواهد داشت. هر چند روشهای تئوریک فراوانی برای محاسبه بازده خرید و فروش سهم پیشنهاد شده است. ولی ...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما