مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سهامداران نهادی ، ریسک فروپاشی قیمت سهام و همزمانی قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سهامداران نهادی ، ریسک فروپاشی قیمت سهام و همزمانی قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سهامداران نهادی ، ریسک فروپاشی قیمت سهام و همزمانی قیمت سهام


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) سهامداران نهادی، فروپاشی قیمت سهام و همزمانی قیمت برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: مطابق با تعريف بوشي (1998) سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانکها، شرکت هاي بيمه، شرکت هاي سرمايه گذاري، مؤسسه هاي بازنشستگي و غيره هستند. براساس قانون بازار سرمايه ي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاران نهادي عبارتند از: بانکها و بيمه ها، هلدينگ ها، شرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق بازنشستگي، شرکت تأمين سرمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر شخص حقيقي يا حقوقي که بيش از 5% يا بيش از 5 ميليارد ريال از ارزش اسمي اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خريداري کند، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي، شرکت هاي دولتي و اعضاي هيأت مديره و مديران ناشر يا اشخاصي که کارکرد مشابه دارند (طالبي، 1392)... موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از محققین و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. بطور عمده این تغییرات به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهند. با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده ی فروپاشی قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می شود، در مقایسه با جهش، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تعریف فروپاشی قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است... جانسون همزمانی قیمت سهام را این گونه تعریف می کند، درجه ای از اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام شرکت منعکس می شود. دورنف و همکاران (2003) و پیترسکی و رولستون (2004) همزمانی بازده سهام را اینگونه تعریف کردند: دامنه ای که در آن بازدهی صنعت و بازار تفاوت موجود در بازدهی سهام در سطح شرکت را توضیح می دهد در واقع همزمانی قیمت را به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت که در قیمت منعکس شده است تعریف می کنند. همچنین آنها عنوان می کنند که قدرت تبیینی شاخص های صنعت و بازار، بیانگر میزان نسبی اطلاعات خاص شرکت، صنعت و بازار می باشند. با توجه به تعاریف بالا و فرمول محاسبه آن می توان گفت همزمانی قیمت برابر است با نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسک غیر سیستماتیک...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما