مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: جریان های نقدی و سیاست‌های تامین مالی و برند تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: جریان های نقدی و سیاست‌های تامین مالی و برند تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: جریان های نقدی و سیاست‌های تامین مالی و برند تجاری


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) جریان نقدی، برند تجاری و تامین مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در قیمت صورت جریان وجوه نقد تصویری ارزنده و شفاف از حساب وجوه نقد در اختیار کاربران صورتهای مالی قرار می دهد. که این اطلاعات به تنهایی در هیچ کدام از صورتهای مالی دیگر به دست نمی آید. بر اساس حساب وجوه نقد می توان اظهار داشت که این حساب متشکل از مانده ابتدای دوره مالی، مانده انتهایی دوره مالی، دریافتها و پرداخت های طی دوره مالی است.بااستفاده از صورت جریان وجوه نقد عملاً حساب وجوه نقد زیر ذره بین قرار می گیرد. سپس نتایج حاصل از آن در قالب طبقات مختلف ارائه می شود... برند مفهومي بيش از يك محصول و يا خدمت است. امروزه بسياري از كامپيوترها، خودروها، كفشها و خدمات تفاوت آنچناني با يكديگر ندارند، اما اين برندها هستند كه تمايزهاي اساسي را در بسياري از اين صنايع و بازارها ايجاد مي‌نمايند. اين تفاوت ها تا آنجا پيش مي‌روند كه امروزه بسياري از رهبران بازار به برند خود به ديد يك مزيت رقابتي مي‌نگرند. هویت برند همان جوهره برند است. مهمترین و منحصر بهفردترین خصوصیات برند، در هویت برند تجاري نمایان می شود. پروفسور جان کاپفر معتقد است "داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردي خودتان". آکر در سال 1996 موضوع هویت برند را مطرح می کند و ابعادي را معرفی می کند که هویت یک برند را به وجود می آورند که در نمودار شماره (1) نمایش داده شده است. بر طبق نظر آکر و فورنیر (1995)، این ابعاد عبارتند از :برند به مثابه محصول، برند به مثابه سازمان، برند به مثابه شخص، برند به مثابه سمبل. بسیاري از تحقیق ها نتوانسته اند تمایز بین کارکردهاي محصول و کارکردهاي برند تجاري را به درستی مشخص کنند. کارکردهاي یک محصول به خصوصیات یا ویژگی هاي فیزیکی یا ملموس آن مربوط هستند. لذا در همه ي محصولات، حتی در محصولاتی که بدون برند تجاري مشخص، و یا با یک برند ناشناخته وارد بازار می گردند، دیده می شوند. این کارکردها همان برداشت هاي مربوط به خصوصیات یا ویژگی هاي محصول هستند...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما