مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: تامین مالی و دستیابی به منابع مالی و رتبه اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: تامین مالی و دستیابی به منابع مالی و رتبه اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: تامین مالی و دستیابی به منابع مالی و رتبه اعتباری


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) تامین مالی و رتبه اعتباری برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در بحث تأمين مالي مي توان گفت كه تأمين اعتبار يكي از نيازهاي اوليه شركت ها مي باشد، شركت ها و بنگاه ها از روش هاي متفاوتي براي تأمين مالي خود استفاده مي كنند، از جمله تأمين مالي داخلي (مثل، سود انباشته و اجاره به شرط تمليك)، تأمين مالي خصوصي (مثل، منابع شخصي و منابع دوستان و بستگان)، تأمين مالي از طريق سرمايه يا سهام (مثل، فرشتگان كسب و كار، شركاء، شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير و عرضه عمومي سهام) و تأمين مالي از طريق بدهي(استقراض).... اعتبار سنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. در سال 1966 برای تعیین ورشکستگی شرکت ها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور به کار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منشر شده شرکت استفاده شد. یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت ها با استفاده از مدل نمره دهی چند متغیره، به وسیله آلتمن در سال 1968 انجام شد و به مدل نمره Z شهرت یافت. مدل نمره z آلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با استفاده از مقادیر نسبت های مالی تلاش می کند تا شرکت های ورشکسته را از شرکت های غیر ورشکسته تمییز دهد ساندرز و آلن از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر 1970 مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چند گانه برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مطرح شدند. هم چنین در سال های 1980 و 1990 استفاده ازمدل های برنامه‌ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد. از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به کارهای روی در 1991 برای به کارگیری مدل الکتره ودیمیتراس در 1999 برای بکارگیری مدل روگ ست و مورگان در 1998 برای طراحی مدل اعتبار سنجی و تریسی در 1998 برای طراحی مدل ارزش در معرض ریسک برای برآورد تابع چگالی احتمال عدم بازپرداخت اشاره کرد.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما