مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه ، سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه ، سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه ، سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در این فایل با توجه به عنوان آن، به مبانی نظری و پیشنه مطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می‌شود، از این رو در ادامه به مبانی نظری و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، سرمایه مورد انتظار و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره شده و در بخش دوم پیشینه های پژوهش‌هایی داخلی و خارجی انجام شده بیان می شود. فصل دوم پژوهش با تمرکز به گذشته موضوع پژوهش به محقق در ادامه پژوهش کمک می کند تا با دید روشنتری مسیر پژوهش و را طی کند. در بازار سرمایه، هنگامی که سرمایه¬گذاران اطلاعات متفاوتی درباره اوراق بهادار یا مکانیزم¬های بازار دارند، شناخت آن¬ها از یک وضعیت متفاوت خواهد بود و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابری فرصت) وجود دارد. این موضوع، مسیری را دنبال می¬کند که مدل¬های اقتصادی اطلاعات مطرح می¬کند، که نشان می¬دهد عدم تقارن اطلاعات دلیل اصلی تعدیل¬های متفاوت و سیستماتیک بازده بر اساس ریسک، توسط سرمایه¬گذاران است. یعنی برابری فرصت زمانی بدست می¬آید که به کلیه سرمایه¬گذاران، اطلاعات مساوی داده شود، چون در این حالت بازده مورد انتظار تعدیل شده بر اساس ریسک در بین سرمایه¬گذاران یکسان خواهد بود(وانکِ تِش و چیانگ ، 1986). آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند (قائمي و وطن پرست، 1384)...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما