مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما-فرنچ

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما-فرنچ

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما-فرنچ


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما و فرنچ برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در معاملات دارایی ها غالباً یکی از طرفین معامله مغبون می شود، زیرا پدیده ای به نام "قیمت گذاری نادرست" وجود دارد و این پدیده گاه ناشی از عدم اطلاع معامله گر و گاه ناشی از فریب دادن اوست. مهم تر اینکه چرا قیمت یک دارایی روزانه و یا حتی در لحظه های زمانی دچار تغییر می شود؟ در حسابداری می آموزند که چطور بايد قیمت تمام شده یک دارایی را حساب کرد، ولی نمی آموزند که چطور بايد آن را برای معامله قیمت گذاری کرد. حسابداران آموخته اند که مقوله قیمت گذاری دارایی ها، یک مقوله اقتصاد مالی است، از اینرو باید رد پای قیمت گذاری را در تاریخچه اقتصاد مالی پیدا کرد (سجادی، 1388، ص59). سرمایه گذاران در تصمیم گیری مالی به اطلاع از ارزش بازار دارایی های مالی یا به عبارتی ارزش انواع اوراق بهادار، علاقمند هستند. زیرا آنان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار شرکت ها می نمایند. ارزشیابی با قیمت گذاری دارایی های مالی از دیدگاه مدیران مالی نیز اهمیت ویژه ای دارد زیرا که بایستی به گونه ای تصمیم گیری نمایند که در راستای تحقق هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شوند. ارزش یا مطلوبیت دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره زمانی است. بنابراین جریانات نقد و نحوه محاسبه و برآورد آن در فرآیند ارزشیابی دارایی مالی بسیار اهمیت دارد. برای ارزشیابی انواع دارایی های مالی(سهام عادی، ممتاز و اوراق قرضه) جهت تعیین ارزش شرکت، از مبانی ریاضیات مالی استفاده می شود (سجادی، 1388، ص59)... فاما و فرنچ، شواهدی را دال بر ناکامی های تجربی الگوی CAPM مطرح کرده اند. آن ها با استفاده از رگرسیون مقطعی تأیید کرده اند که اندازه، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار علاوه بر بتای بازار در تشریح بازده مورد انتظار نقش اساسی دارند. هم چنین تأکید کرده اند که بین میانگین بازده و بتای سهام ارتباط معناداری وجود دارد. به عقیده آن ها، نسبت های قیمتی مختلف حاوی اطلاعات بسیار مشابهی در مورد بازده مورد انتظار هستند....


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما