مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: حاکمیت شرکتی و ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: حاکمیت شرکتی و ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش: حاکمیت شرکتی و ورشکستگی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی و مبانی نظری و پیشینه به روز ورشکستگی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: درسال‏هاي اخير، حاکميت شرکتي به يکی از جنبه‏ هاي اصلي و پوياي دنياي تجارت تبديل شده وتوجه به آن به طور چشمگيری رو به افزايش است. اينک توجه وپيشرفت در اعمال حاکميت شرکتي درسطح جهاني صورت مي گيرد. سازمان هاي بين المللي مانند سازمان همکاري وتوسعه اقتصادي (OECD)، استانداردهاي بين المللي را در اين زمينه ارائه مي کنند. آمريکا، بريتانيا و ديگر کشورها، همچنان به تقويت سيستم هاي حاکميت شرکتي خود ادامه مي دهند و به سهامداران، روابط آنها، پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، حسابرسان، سيستم هاي حسابداري و کنترل داخلي، توجه مي کنند. اين سيستم ها عمدتاً به روش‏ هايي توجه دارند که شرکت ها با آنها اداره و کنترل مي شوند. افزون بر اين، سرمايه گذاران جزء، سرمايه ‏گذاران نهادي، حسابداران، حسابرسان و ساير بازيگران صحنه بازار پول و سرمايه از فلسفه وجودي و ضرورت اصلاح و بهبود دائمي حاکميت شرکتي آگاه شده اند. فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC) درسال 2004، حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است: حاکميت شرکتي عبارت است از تعدادي مسئوليت ها و شيوه هاي به کار برده شده توسط هيئت مديره ومديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردی که تضمين کننده دستيابي به هدف‏ها، کنترل ريسک‏ها و مصرف مسئولانه منابع است. ... مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود. در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي، شكست، عدم موفقيت واحد تجاري ، وخامت ، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره. دان و براد پيت اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين طور تعريف مي كنند : واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران ، متوقف نمايند. پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما