مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و سودهای غیر منتظره

مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و سودهای غیر منتظره

مبانی نظری و پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی و سودهای غیر منتظره


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز سود غیر منتظره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصمیم گيري هاي اقتصادي مي باشد. در تقسيم بندي متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعـات حســابداري در تصميماتي كه در ارتباط با ســـازمان اتخـــاذ مي كنند، بهره مند مي گردند. استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند. هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و آژيري، 1377). اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود. عدم تقارن اطلاعاتی مؤید وجود نابرابری اطلاعات نزد سرمایه گذاران می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود. اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال‌ و براون (1968) تهیه شد.آنها در تحقیق خود علاوه‌ بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش‌بینی آن چگونگی واکنش بازار را نیز به شکل میانگین و به‌ طور متوسط اندازه‌گیری کردند...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما