مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر بازده سهام

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر بازده سهام

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر بازده سهام


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) بازده سهام و عوامل موثر بر آن برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: امروزه با گسترش روز افزون بازاراهاي سرمايه و جذب سرمايه‌هاي كوچك فردي به سمت فعاليتهاي توليدي، اين بازارها نقش مهمي‌ در تخصيص منابع (مالي) جامعه ايفا مي‌كنند. لذا شناسايي نحوه رفتار سرمايه‌گذاران و متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت و بازده سهام در اين بازارها، از اهميت زيادي برخوردار شده است. با توجه به اينكه قسمتي از متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي است كه از طريق سيستم حسابداري آنها گزارش مي شود، بررسي ارتباط بين متغيرهاي مالي و متغيرهاي بازار سرمايه مي تواند سرمايه‌گذاران را در شناسايي متغيرهاي مالي تاثيرگذار بر قيمت و بازده سهام ياري رسانده و در تصميم‌گيريهاي آنان مفيد واقع شود. در هر نوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار به دنبال كسب بازده از سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذار سعي دارد كه از مقدار آتي بازده سهام شركتها اطلاعاتي كسب كند. از طرفي يكي از اهدافي كه همواره در ادبيات حسابداري براي صورتهاي مالي ذكر مي‌شود، ارائه اطلاعات خلاصه و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيف وسيعي از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. بخش عمده اي از تحقيقات بازار سرمايه نيز نشان مي‌دهد كه قيمت اوراق بهادار ارائه شده در بورس، در قبال اطلاعات جديد، واكنش سريع نشان مي‌دهد. بنابراين مي‌توان فرض كرد قيمتهاي بازار، انعكاسي از اطلاعات در دسترس عموم مي‌باشند. علاوه بر اين، بازده اوراق بهادار نيز تابعي از مخاطره مربوط در مقايسه با مخاطره كل بازار است. اين ديدگاه كه از فرضيه بازار كارآمد نشات گرفته است، باعث شده است كه برخي از محققين حسابداري، رابطه بين معيارهاي مخاطره حسابداري همچون نسبتهاي مالي و معيار هاي مخاطره بازار را ارزيابي كنند(شباهنگ، 1384). يكي از متداول ترين روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات مالي، تهيه نسبتهاي مالي است. پايه و اساس نسبتهاي مالي بر صورتهاي مالي استوار است و صورتهاي مالي نيز بر اساس دادههاي تاريخي تهيه مي گردد.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما