مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری

مقاله ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری

مقاله ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری


چکیده:

ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سررسید بدهی های و محافظه کاری حسابداری می باشد . بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت می توانند موجب کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ذاتی مربوط به بهینه نبودن سرمایه گذاری منابع مالی به دست آمده از راه بدهی ها می گردد . به این ترتیب انتظار می رود که در شرکت هایی با ساختار حسابداری محافظه کاری ، بیشتر بدهی های با سررسید کوتاه مدت مورد تقاضا باشد . نتایج پژوهش ما نشان می دهد که بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت دارای همبستگی منفی با میزان محافظه کاری حسابداری می باشد . با در نظر گرفتن شرکت هایی که با افزایش سطح محافظه کاری حسابداری ، به دنبال دسترسی به بدهی هایی بدهی هایی سررسید بلند مدت هستند ، ما اقدام به اجرای آزمون پیش فاز و پس فاز (Lead-lag test ) برای بررسی علیت این موضوع پرداختیم ، نتایج آزمون نشان می دهد که افزایش بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت منجر به گزارش محافظه کاری کمتر می گردد ، به جای آنکه رابطه برعکس به دست آید . ما همچنین دریافتیم که رابطه منفی میان بدهی هایی کوتاه مدت و محافظه کاری حسابداری در مورد شرکت هایی با اوضاع مالی نامناسب ، که در آنها هزینه های نمایندگی ناشی از بدهی ها بالاتر است ، بیشتر می باشد . در مجموع پژوهش جاری به افزایش میزان درک از نقش محافظه کاری حسابداری بر قراردادهای بدهی کمک می کند و نشان می دهد که چگونه سررسید بدهی ها به عنوان یک عامل کلیدی در مورد حفاظت از حقوق بستانکاران ، تحت تأثیر محافظه کاری حسابداری قرار می گیرد.

ترجمه بخشی از مقدمه مقاله "ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری":

در این مطالعه به بررسی رابطه مابین ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری پرداخته ایم. تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات پیشین می باشد که نشان داده اند که بدهی با سررسید کوتاه مدت و محافظه کاری حسابداری، نقش های مشابهی را در خصوص رفع هزینه های نمایندگی مربوط به بدهی دارا می باشند. بویژه، بدهی با سررسید کوتاه مدت، هزینه های نمایندگی مربوط به بدهی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب موجود در تامین مالی از محل استقراض را کاهش می دهد و نشان می دهد که وام گیرندگان در زمان تجدید، می بایست تحت نظارت بیشتری باشند. همچنین، محافظه کاری حسابداری، از طریق ایجاد اخبار در خصوص سودها، می تواند باعث نقض قرارداد بدهی شده و حقوق کنترل را به صاحبان بدهی (وام) انتقال دهد و باعث کاهش سررسید موثر بدهی شود. علی رغم کاربردهای مشابه و مجزای این دو مکانیزم قرارداد بدهی، شواهد تجربی بسیار کمی در خصوص اینکه آیا سررسید بدهی با میزان محافظه کاری حسابداری در ارتباط است یا نه، وجود دارد. در این تحقیق رابطه منفی را مابین بدهی با سررسید کوتاه مدت و محافظه کاری حسابداری بدست آوردیم.

بدهی با سررسید کوتاه مدت می تواند بروی نیاز به محافظه کاری حسابداری تاثیرگذار باشد. اولا، ارزش بدهی با سررسید کوتاه مدت، در مقایسه با بدهی با سررسید بلند مدت، دارای حساسیت کمتری نسبت به تغییرات در فراریت دارایی های شرکت می باشد و باعث می شود که مدیران ملزم به نظارت بیشتری باشند. بدهی با سررسید کوتاه مدت می تواند مانع از تغییر سرمایه گذاری به سمت پروژه های ریسکی شده و نیاز قرارداد بدهی را به محافظه کاری حسابداری کاهش دهد. دوما، قراردادهای مالی ذاتا کامل نمی باشند و قراردادهای بدهی به صورت قراردادهای پویایی احتیاطی می باشند. همانطور که مطالبه وام دهنده به کاهش ارزشی شرکت، در مقایسه با افزایش ارزش شرکت، حساسیت بیشتری دارد، وام دهندگان جهت اطمینان از اینکه کران پائین سودها و دارائی های خالص در صورت های مالی گزارش می شوند، بیشتر تقاضای محافظه کاری حسابداری می کنند. این تقاضا برای محافظه کاری حسابداری از این موضوع ناشی می شود که قراردادهای ناکامل زمانیکه سررسید بدهی کوتاه مدت است، کمتر می باشد، چرا که وام دهندگان می توانند در زمان تمدید، قیمت را تغییر دهند و یا اینکه اصلا آن را تمدید نکنند. بعلاوه، محافظه کاری حسابداری می تواند باعث نقض قرارداد بدهی شود که می تواند حقوق کنترل را سریعتر به مالکان وام انتقال دهد و بویژه، سررسید موثر بدهی را کاهش دهد. انتظار داریم که هرچقدر بدهی با سررسید کوتاه مدت، بیشتر باشد، تقاضای وام دهندگان به محافظه کاری حسابداری جهت تخصیصی حقوق کنترلی کمتر خواهد بود.یک دلیل دیگر در خصوص رابطه منفی مابین بدهی با سررسید کوتاه مدت و محافظه کاری حسابداری این است که گزارش های محافظه کاری بیشتر، شرکت ها را قادر می سازد تا وام دارای سررسید بلند مدت تر را دریافت نمایند. تحقیقات تجربی و نظری اخیر نشان دادند که گزارش محافظه کارانه باعث بهبود کارآیی قراردادهای وام می شود. سیستم حسابداری بهینه و قوانین زیان دیدگی کاهش ارزش به صورت شرطی محافظه کارانه می باشند، چرا که گزارش محافظه کارانه احتمال آتی بدست آوردن تامین مالی از محل استقراض را افزایش می دهد. در زمان تصمیم گیری مربوط به وام دهی، وام دهندگان،محافظه کاری حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت کاهش تضادهای نمایندگی مابین وام دهنده و وام گیرنده تلقی می کنند. در مقابل، شرکت ها محافظه کاری در گزارشات مالی را در پاسخ به تقاضای وام دهندگان، تعدیل می کنند...

 

راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به همراه نام مقاله یا پایان نامه، و آدرس ایمیل خود، به شماره 09146622440 پیامک کنید تا کمتر از 24 ساعت به ایمیل شما ارسال شود. چنانچه نیاز فوری به دسترسی به فایل داشتید، بعد از واریز، تماس حاصل فرمایید.

4- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

5- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما