مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت

مقاله تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت

مقاله تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت


چکیده:

مقاله سال 2017 با عنوان "تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت"

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و عملکرد مالی آتی شرکت" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی

این مقاله یک دیدگاه جدید در بررسی مباحث مالی رفتاری بر مبنای تحلیل اینکه آیا عمکلرد آتی شرکت با بیش اطمینانی مدیریت مرتبط است یا خیر؟، مشخص و روشن می کند. ما دو کانال مدیریت سود واقعی و بکارگیری اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بررسی این ارتباط پیشنهاد می کنیم. در مرحله اول ما تاثیر بکارگیری استاندادرهای بین المللی گزارشگری مالی را برای عملکرد آتی شرکتها مورد بررسی قرار دادیم نتایج نشان می دهد که مدیران خوش بین و با اطمیننان بالا که این استانداردهای را به کار نگرفته اند عمکلرد مالی ضعیفتری در آینده داشته اند، و سایر روابط بین آنها معنادار نبود. در مرحله دوم در بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیر و بکارگیری استاندادرهای بین المللی بر مدیریت سود واقعی، ما پیدا کردیم که مدیران با اطمینان بالا در مدیریت سود واقعی بیشتر از سایر مدیران افراط می کنند. علاوه بر این مدیران با اطمینان بیش از حد که مبادرت به بکارگیری استانداردهای بین المللی کرده است، مدیریت سود واقعی بیشتری نسبت به سایر مدیرانی که این استانداردها را به کار نگرفته اند، دارند. بنابراین ما ثابت می کنیم، کخه تاثیر غیر مستقیم مدیران خوش بین و با اطمینان بالا بر عمکلرد آتی شرکت به واسطه مدیریت سود واقعی وابسته به بکارگیری یا عدم بکارگیری استاندادرهای بین المللی است.

کلمات کلیدی:

اطمینان بیش از حد مدیر، مدیریت سود واقعی، عملکرد آتی شرکت، بکارگیری استانداردهای بیم المللی گزارشگری مالی، مدل میانجیگری تعدیل شده، شاخص استوکس 600 اروپا

 

توجه:

با توجه به این که مقاله دارای متغیری با عنوان بکارگیری استانداردهای بین المللی است و در این لحظه در ایران امکان بررسی این موضوع به دلیل عدم اجرای این استاندادرها وجود ندارد، برای پیاده سازی این مقاله بایستی بدون در نظر گرفته این وجه از پژوهش، آن را عملیاتی کرد. به طوریکه روابط بین مدیران با اطمینان بالا و عمکلرد آتی شرکت با در نظر گرفتن مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار گیرد. دانشجویانی که تمایل به مشورت در خصوص این مقاله را دارند می تواند از قسمت ثبت سفارشات در انتهای این مقاله درخواست خود را ثبت نمایند تا اقدمات لازم در این خصوص صورت گیرد.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما