مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه

ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه

ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه


چکیده:

ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان "ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکتی و عمکلرد شرکتهای فرانسوی"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی، از نشریات معتبر بین المللی:

چکیده:

این تحقیق به بررسی نقش سهامداران عمده و مکانیزم حاکمیت واقعی آنها در فرانسه پرداخته است که دارای ساختار مالکیت پیچیده ای می باشد. ما بروی نقش سهامداران رده دوم در حاکمیت بهینه شرکت ها و توانایی آنها در رفع تضادهای نمایندگی مدیر/نماینده و مدیر/ مدیر تمرکز نموده ایم. با استفاده از نمونه 2118 مشاهده از سال 2000 تا 2009، به این نتیجه رسیدیم که سهامداران رده دوم، زمانیکه قدرت قابل رقابت باشد، دارای نظارت کارآمد می باشند ، ولی هزینه نمایندگی مدیر/ مدیر با حضور مالکان کنترل کننده افزایش می یابد. همچنین نشان دادیم که همگنی سهامداران باعث کاهش تضاد نمایندگی می شود. نتایج ما نشان داد که سطح رقابت پذیری کنترل در درک مکانیزم حاکمیت مهم می باشد. چنین رقابت پذیری را می توان به صورت همزمان در سطح سازمانی و سطح تعادل قدرت مابین سهامداران عمده و با توجه به ماهیت سهامداران شناسایی نمود. از این رو، نتایج نظریه عمومی نمایندگی، زمانیکه چهارچوب قانونی، حمایت کمتری را از سهامداران اقلیت ارائه می نماید و زمانیکه ساختار مالکیت پیچیده می باشد و از لحاظ ماهیت ناهمگن باشد، قابل بحث است. بنابراین، مطالعه حاکمیت شرکت سهامی می بایست دارای دیدگاه تحلیلی دوگانه باشد که شامل نهادی و سازمانی اجتماعی است. تحلیل ها و یافته ها می تواند در ارزیابی حاکمیت شرکت سهامی در چندین کشور اروپایی که دارای محیط حقوقی خود خرید و فروش مشابه فرانسه می باشد، مانند ایتالیا و یونان استفاده شود.

کلمات کلیدی:حاکمیت شرکت، ارزش سهامدار، مالکیت پیچیده، اجرای خصوصی.

بخشی ار ترجمه مقدمه مقاله "ساختارهای پیچیده مالکیت، حاکمیت شرکت، عملکرد شرکت: فرانسه":

نقش ساختار مالکیت در رفع هزینه های نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت و کنترل درونی شرکت ها، مورد توجه مطالعات فراوانی در سال های اخیر بوده است. تحلیل ها ابتدا بروی تضادهای نمایندگی مدیر/نماینده مابین سهامداران و مدیران توجه نموده اند. تصور بر این بود که سهامداران، هزینه های نظارت بر اقدامات مدیران را با توجه به حقوق جریان نقدی بالا، تعیین می کنند. تمرکز مالکیت در اختیار سهامداران اصلی باعث تسهیل در همترازی منافع مدیران و شرکت می شود. بسیاری از مطالعات نشان دادند که نوع خاص سهامداران در مقایسه با سایر سهامداران، نقش نظارتی بهتری را انجام می دادند.  با این حال نتایجی را در خصوص ارجحیت هیچ یک از سهامداران بدست نیاوردند. بنابراین، چهارچوب تحلیلی به تضاد نمایندگی مدیر/نماینده مابین سهامداران اکثریت و اقلیت، با توجه به امکان تبانی بوسیله سهامداران اصلی و مدیران و یا اختصاص منافع کنترل خصوصی بوسیله سهامداران اصلی در جهت ضرر و زیان سهامداران فرعی، و یا منافع شرکت، بوجود آمد. در نهایت، مکانیزم های نهادی دارای نقش مهمی در حاکمیت شرکت دارند. قانون گذاران در خصوص حفاظت از منابع شرکت، از طریق محدود نمودن سهامداران اصلی و مدیران جهت استفاده از سمت و نفوذ خود برای انجام تبانی، معاملات مرتبط با مشتریان خود و سایر اقدامات تبعیض آمیز در جهت منافع سهامداران اقلیت، نگران بودند. بنابراین، قانون یک چهارچوب قانون حمایتی که روش ها و شرایط انجام معاملات دارای تضاد منافع را تعیین می نمود، ایجاد کردند تا سهامداران اقلیت بتوانند با استفاده از این ابزار معاملات مربوطه را کنترل نموده و متخلفان را از لحاظ قانونی و جزائی مسئول نماید. جهت جلوگیری از هرگونه استفاده نامناسب از قدرت اقلیت (سهامداران اقلیت) که می تواند مدیریت شرکت را مختل نماید، حدنصاب حداقل رای جهت انجام هرگونه روش های خصوصی واقعی مورد نیاز می باشد. این امر باعث تقویت توان سهامداران اقلیت جهت به چالش کشیدن خود خرید و فروش می شود.

در این مطالعه، بروی نقش سهامداران رده دوم در حاکمیت بهینه شرکت و همچنین توانایی آنها در رفع تضادهای نمایندگی مدیر/نماینده و مدیر/مدیر پرداخته ایم. بنرسون و لفنزون(2000) و بلوچ و هج(2001) بررسی نمودند که سهامداران رده دوم بروی کنترل ارتقاء یافته مدیران و سهامداران اصلی تاثیر گذار می باشند. در مقابل، زیبل(1995) و خان وینتون(1998) معتقد هستند که سهامداران بزرگ غیر اکثریت، دارای منافع کنترلی مازاد نمی باشند و خود عامل هزینه اضافی هستند. ما معتقد هستیم که سهامداران رده دوم، تحت شرایط خاص، قادر به ارائه مکانیزم کارآمد جهت نظارت نه تنها مدیران، بلکه سهامداران اکثریت می باشند. در بررسی ما، کارآمدی این کنترل به تقسیم قدرت مابین سهامداران، بویژه مابین سهامداران کنترل کننده و همچنین امتیاز قانونی ارائه شده به سهامداران اقلیت جهت اجرای حقوق خود در خصوص مدیریت شرکت، بستگی دارد. در نتیجه تاثیر سهامداران اقلیت دوگانه می باشد. زمانیکه سرمایه شرکت در اختیار سهامداران اکثریت باشد، ممکن است که سایر سهامداران عمده هیچ گونه منافعی در خصوص کنترل مدیریت شرکت نداشته باشند. چرا که سطح تاثیر آنها بسیار پائین می باشد. در مقابل، چهارچوب قانونی در فرانسه، به سهامداران مشخص، امکان مسدود نمودن تصمیمات خاص را می دهد، درصورتیکه با راهبرد مورد نظر مخالف باشند و یا اینکه معتقد باشند بر خلاف منافع آنها می باشد. در مورد تضادهای منافع، سهامداران اقلیت می توانند از اجرای پروژه های پیشنهاد شده جلوگیری نمایند. هرچقدر حمایت ارائه شده بوسیله قانون بیشتر به نفع سهامداران اقلیت باشد، هزینه اختلاف نظر ناشی از سهامداران رده دوم بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، تقسیم قدرت باعث بحث های بهتر میان دو گروه سهامداران می شود، و در نتیجه باعث کنترل مدیریت شده و مدیریت همگن مناسب را در خصوص تضادهای منافع ارائه می نماید. درنهایت، بر این فرضیه معتقد هستیم که همگرایی منافع سهامداران دارای ماهیت یکسان باعث کاهش احتمال تضادها مابین سهامداران می شود. کارآمدی قدرت چالش سهامداران رده دوم بنابراین وابسته به نزدیکی آنها به سهامداران اصلی می باشد.

 

جهت مشاهده مجموعه ای از مقالات انگلیسی حسابداری ترجمه شده بر روی عبارت مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه کلیک نمایید.

همچنین مشاهده بخش های مختلف بر روی عبارت پایان نامه حسابداری و نرم افزار حسابداری کلیک نماید.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما