مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دفترداری یا حسابداری

دفترداری یا حسابداری

دفترداری یا حسابداری


چکیده:

حسابداری و دفترداری

اصولاً دفترداری فرایند ثبت اطلاعات فعالیتهای مالی و معاملات مؤسسه، و به نوعی مراحل ثبت و نگهداری اطلاعات حسابداری است. دفترداری زیرمجموعه ضروری حسابداری است. اصطلاح حسابداری مفهومی گسترده‌تر است؛ اولین مرحله‌ی آن طراحی سیستم به خوبی کار می‌کند و تجزیه و تحلیل و تأیید اطلاعات ثبت شده است. دفترداران از دستوراتی پیروی می‌کنند که حسابداران به آنها می دهند.

حسابداری یعنی تفکر در مورد آنچه قبل و بعد از دفترداری انجام می‌شود. حسابداران بر مبنای اطلاعات گردآوری شده در فرایند دفترداری، گزارش هایی تهیه می‌کنند صورتهای مالی، اظهارنامه های مالیاتی و گزارش های گوناگون در مورد اطمینان برای مدیران. محاسبه‌ی سود وظیفه‌ی بسیار مهم حسابداران است، وظیفه‌ای که به صحت و دقت اطلاعات ثبت شده توسط دفترداران بستگی دارد. حسابداران در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی درآمد حاصل از فروش و هزینه ها، برای تعیین سود و زیان یک دوره تصمیم می‌گیرند. سؤالات پیچیده در مورد سود که از کجا آمده و شامل چیست، تنها از طریق دفترداری پاسخ داده می‌شود.


حمایت از ما