مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده (word+pdf)

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده (word+pdf)

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده (word+pdf)


چکیده:

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده (دانلود پایان نامه حسابداری)

دانلود پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان "تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده" به منظور مطالعه دانشجویان و پژوهشگران:

چكيده موضوع پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده:

در این تحقیق رابطه بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را از طریق واکنش بازار به تغییرات وجه نقد اندازه گیری می نماید. مطالعه حاضر برای دوره 1382 الی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش اماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می نمایند. از نتایج دیگر این تحقیق بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری است.

کلید واژگان: بیش سرمایه گذاری، ارزش نهایی وجه نقد، بدون بیش سرمایه گذاری

 

بخش مقدمه ابتدایی پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده:

رشد وتوسعه شرکتها و تفکیک مالکیت از مدیریت ، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهم ترین دغدغه هاي سرمایه گذاران مبدل ساخته است  . از تضاد منافع بین مدیران ومالکان و نیز عدم تقارن اطلاعاتی بین  دو گروه  مذکورمی توان به عنوان دو عامل کلیدي درایجاد مسائل نمایندگی یاد کرد. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درخصوص جریانهاي نقدي، فرصتهاي سرمایه گذاري وبه طورکلی چشم اندازآتی وارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش ازسرمایه‌گذاران برونسازمانی دراختیاردارند.  مایرز و ماجلوف[1](1984) معتقدند  اطلاعات کمترسرمایه گذاران نسبت به مدیران پیرامون ارزش واقعی شرکت ممکن است قیمت گذاري اشتباه سهام شرکت را درپی داشته باشد. درصورتی که شرکت ناگزیربه تأمین مالی پروژه هاي جدید خود ازمحل انتشارسهام باشد ، ممکن است قیمت گذاري کمتراز واقع بازار به حدي شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش ازارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند ودرنتیجه سهامداران فعلی متحمل زیان گردند. بنابراین درچنین شرایطی شرکت ناچار به چشم پوشی از پروژه هاي سرمایه گذاري داراي ارزش فعلی خالص مثبت و یاتأمین مالی این پروژه ها ازمحل منابع داخلی خود میباشد و درصورت عدم تکافوي منابع داخلی، جهت اجتناب از رد فرصتهاي سرمایه گذاري ارزشمند، منابع مالی لازم را، ازمحل اوراق بهاداري که احتمال قیمت گذاري کمتراز واقع آن دربازار، پایین تراست ( ماننداوراق قرضه)، تأمین می نماید.

(جهت مشاهده و دانلود پایان نامه های حسابداری و مالی به دسته بندی مربوطه در قسمت منوها مراجه نمایید، این پایان نامه های حسابداری و مالی با هدف کمک به دانشجویان در جهت مشاهده نمونه ای از پایان نامه های کار شده و مورد تایید دانشگاه های کشور تهیه شده است)

بخش هایی از فصل دوم پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

سرمایه ­گذاری

سرمایه­ گذاری فرآیند اتخاذ تصمیمی است که مدیران از آن برای شناسایی طرح­هایی که به ارزش شرکت می­افزایند استفاده می­کنند. به عبارت دیگر تهیه بودجه سرمایه­ای مهم ترین وظیفه مدیران مالی و کارکنان شرکت می­باشد ریموند[2]( 2004). بودجه سرمایه ­­ای عبارت از مجموعه طرح­های سرمایه­ گذاری که یک وجه مشترک دارند یعنی بازده هر یک از اینها دردوره های بلند مدت (بیش از یک سال) به دست می­آید شایان توجه است تصمیم­های بودجه­ بندی سرمایه­ ای یک شرکت نخست سیراستراتژیک آن را مشخص می­کند. زیرا پیش از اینکه شرکت اقدام به تولید محصولات جدید کند یا خدمات جدید ارائه نماید یا اینکه وارد بازارهای جدید گردد می­باید سرمایه­ گذاری انجام دهد دوم نتایج تصمیم­های بودجه­ بندی سرمایه­ است برای چندین سال ادامه خواهد داشت و انعطاف پذیری شرکت را کاهش می­دهد سوم سرمایه­ گذاری ضعیف و نا کارا می­تواند تبعات مالی جدی داشته باشد اگر شرکت مبلغ بسیار زیادی را به صورت ناکارا سرمایه­ گذاری کند شرکت با هزینه ­های استهلاک بالا و سایر هزینه ­های غیرضروری مواجه خواهد شد از سوی دیگر اگر به مقدار کافی سرمایه گذاری ننماید تجهیزات و نرم افزارهای کامپیوتر آن ممکن است به حد کافی پیشرفته نباشد تا شرکت بتواند تولید رقابتی نماید همچنین، اگر شرکت ظرفیت کافی نداشته باشد ممکن است سهم بازار را به شرکت­های رقیب واگذار نماید که در آن صورت بازیافتن مشتریان از دست رفته نیاز به هزینه­های فروش سنگین، کاهش قیمت­های فروش، یا بهبود محصولات دارد که هر یک از اینها بسیار پرهزینه می­باشند  بریگام[3] ( 2008) شایان ذکر است تحقیقات زیادی در حسابداری براین نکته تأکید دارند که شرکتهای دارای کیفیت بالای حسابداری، دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه­ گذاریهای خود بوده و این امر کیفیت بالاتر (حسابداری) همچنین بهره ­وری سرمایه ­گذاری در دارایی­های سرمایه ­ای را نیز به صورت میانگین افزایش می­دهد. وردی[4](2006) ، بتی و همکاران[5](2007) ، بیدل و همکاران[6] (2009)یافته­ های آنها موید این مطلب بود که شرکتهای دارای کیفیت حسابداری بالاتر، امکان به هدر رفتن سرمایه ­گذاریهای صورت گرفته در اقلام سرمایه­ ای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایه­ گذاری در اقلام سرمایه را ارائه می­دهند که علی رغم پایداری بیشتر بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکتها می­باشد(بیدل و هیلاری 2007، 155)[7] .

مدیریت وجوه نقد

شرکت ها استراتژی های مدیریت وجوه نقد را خود ار بر محور دو هدف تعیین می کنند:

تهیه و تامین وجه نقد برای انجام دادن پرداختهای شرکت

با به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند.

 هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متاسفانه این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و به کارگیری کلیه وجوه نقد احیانا باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مدیریت وجوه نقد باید به گونه ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه راکد مهمتر است.

تعریف و اهمیت موجودی نقد

وجوه نقد اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهم ترین مولفه نقدینگی واحد های انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحد هارا تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد. تاثیر وجوه نقد در اداره واحد های انتفاعی بدان اندازه است که آگاهی روزانه از وضعیت نقد، در تصمیم گیری های مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که اولا به عنوان یکی از ارکان برنامه ریزی مالی همواره مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد و ثانیا به صورت کارا و اثر بخش در خصوص وجه نقد اعمال مدیریت شود( نیکو مرام و دیگران،1378،267)[8].

هنگامی که واژه وجه نقد را برای شرکت به کار می بریم، با هنگامی که برای افراد به کار می بریم فرق دارد. وجه نقد شرکت هم شامل اسکناس و مسکوکات و هم شامل وجوه تنخواه گردان و حسابهای دیداری بانک ها می باشد لوری و اندرسون[9](1988). در یک تعریف اقتصادی وجه نقد شامل اسکناس، حساب سپرده دیداری وچکهای غیر دیداری می باشند. مدیران مالی گاهی واژه وجه نقد را برای اوراق بهادار کوتاه مدت نیز استفاده می کنند، ولی عموما اوراق بهادار کوتاه مدت به عنوان شبه نقد در نظر گرفته می شوند راس[10](1999). شبه نقد دارایی هایی هستند که خیلی به وجه نقد نزدیک هستند و در اسرع وقت می توانند تبدیل به وجه نقد شوند، به دلیل سهولت در تبدیل آنها به وجه نقد آنها را اغلب دارایی های نقدی یا شبه نقد گویند کان[11](1995). شبه نقد شامل اوراق خزانه، گواهی سپرده و توافق نامه های بازخرید می باشد. در ترازنامه وجه نقد شامل شبه نقد هم می شود.در تعریف دیگر که کان ارائه می دهد وجه نقد عبارت است از پول رایجی که براساس قانون یک کشور در پرداخت بدهی، مالیاتها و برآورده نمودن تعهدات قراردادها پذیرفته می شود کان[12](1995). به طور کلی موجودی نقد شامل کلیه وجوه حساب های جاری و پس انداز در بانک، اسکناس و مسکوکات موجود در صندوق، وجوه در دست تنخواه گردانها، حواله ها و چک های قابل واریز به حساب بانکی، چک های تضمین شده بانکی و موجودیهای ارزی است. تداوم فعالیت و بقا و حیات یک واحد انتفاعی تا حد زیادی به گردش وجه نقد بستگی دارد. در بیانیه هیات تدوین استانداردهای حسابداری که از سوی سازمان حسابرسی انتشار یافته است در اهمیت وجوه نقد آمده است:

"وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیاز های نقدی ، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد انتفاعی وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی هاو توسعه واحد انتفاعی به مصرف می رسد. جریان ورود و خروج در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری مدیریت در مورد برنامه ریزی های کوتاه مدت، بلند مدت، عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی است."

اهمیت وجه نقد تا بدان حد افزایش یافته است که مدیریت بدون اطلاع از وضعیت آن، قادر به اتخاذ تصمیمات کارا و اثر بخش نمی باشد. زیرا هر تصمیم به میزان وجه نقد موجود و در دسترس و وجوه نقدی که پیش بینی می شود در آینده در دسترس باشد بستگی دارد. همچنین وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه نظیر سهامداران، سرمایه گذاران و سفارش دهندگان(خریداران و فرو شندگان) در باره موقعیت واحد انتفاعی است ( نیکو مرام و دیگران، 1378،  268)[13].

با توجه به اینکه نتایج تحقیق انجام شده توسط دنیس و سبیلکف[14] (2007) نشان می دهد که وجوه نقد نگهداری شده(منبع داخلی) در شرکت با سطوح سرمایه گذاری رابطه دارد و ارزش نهایی سرمایه گذاری برای شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند، بیشتر است. همچنین شرکتهایی که  دارای وجوه نقد زیادی هستند، دارای سرمایه گذاری بیشتری بوده و ارزش نهایی سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. به علاوه شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که بدون محدودیت مالی هستند وجوه نقد بیشتری نگهداری می نمایند.

انگیزه نگهداری وجه نقد

کینز[15] سه انگیزه نیاز به انجام معاملات ، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می دانست. تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکتها ، انگیزه انجام معاملات (وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرارداده اند.انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی ها (بجزء وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس می توان گفت شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند، می توانند بافروش دارایی ها ، با ایجاد بدهی های جدید یا انتشار سهام جدید و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین، انتظار می رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند ، مبالغ بیشتری از دارایی های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر ، انگیزه احتیاطی بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی ، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است . بنابراین شرکتها موجودی نقد را برای مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری می نمایند و در صورتی که هزینه سایر موارد تامین مالی بسیار زیاد باشد ، برای تامین مالی سرمایه گذاریهای خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می نماید(آقایی،1388،55)[16].

انگیزه معاملاتی:دلیل اصلی نگهداری وجه نقد انگیزه معاملاتی می باشدخان و جینگ[17](1990). شرکت ها برای انجام عملیات عادی و روتین خود نیاز به وجه نقد دارند و هدف شرکت از نگهداری وجه نقد پاسخگویی به اهداف معاملاتی و انجام فعالیت های جاری و روزمره می باشد. شرکت ها برای نیل به اهدافشان پرداخت هایی را انجام می دهند که شامل پرداخت بابت خرید، حقوق و دستمزد،هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی، مالیاتها، تقسیم سود و بدهی ها می باشد راس[18](1999).در بعضی مواقع مبالغ موردنیاز و زمان پرداخت ها از قبل شناخته شده است برای مثال شرکت از زمان پرداخت دقیق اصل و بهره وام ها در سررسیدشان مطلع می باشد اما گاهی مبلغ و زمان پرداخت به طور دقیق مشخص نیست کان[19](1995). از طرفی نیز یکسری جریان های نقدی ورودی ( دریافت ها ) حاصل از عملیات فروش، فروش دارایی ها ، تامین مالی و بازده سرمایه گذاری ها و ... به درون شرکت جریان دارد که آگاهی دقیق از زمان ورودشان وجود ندارد. دریافت ها و پرداخت های شرکت یک جریان دائمی دو طرفه است اما جریان های نقدی ورودی و خروجی کاملا بر یکدیگر منطبق یا همزمان نیستند.

اگر دریافت های نقدی و پرداخت های نقدی بتوانند به طور دقیق در جریان عملیات عادی بر یکدیگر منطبق شوند شرکت نیازی به نگهداری وجه نقد برای اهداف معاملاتی نخواهد داشت، به هر صورت به دلیل همزمان نبودن گاهی جریان نقد خروجی بیشتر از ورودی هاست و گاهی نیز ورودی ها بیشتر از خروجی ها می باشند. به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکت می تواند به تعهداتش در سررسیدشان عمل کند در وضعیتی که پرداخت ها بیشتر از دریافت های جاری است باید مانده وجه نقد مناسب وجود داشته باشد. نیاز به موجودی نقد برای برآورده نمودن نیاز های نقدی روزمره و عملیاتی به عنوان انگیزه معاملاتی شناخته می شود و چنین مانده هایی مانده معاملاتی و عملیاتی نامیده می شود.بنابراین انگیزه معاملاتی به نگهداری وجه نقد برای برآورده نمودن تعهدات پیش بینی شده که زمانشان به طور کامل با دریافت ها همزمان نیست اشاره دارد خان و جینگ[20](1990).  میزان نسبی وجه نقدی که توسط شرکت نگهداری می شود تحت تاثیر صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد (کاون و دیگران،1996، 150)[21].

 

بخش هایی از فصل پنجم و نتیجه گیری آزمون فرضیات تحقیق تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنس سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده:

اين فصل با ارائه خلاصه‌اي كوتاه از مطالب فصل‌هاي قبل شروع شده است. در ادامه، نتايج پژوهش، ارزيابي و تشريح شده است. سپس محدوديت‌هاي تحقيق، پيشنهاد‌هاي عملي براي كاربرد يافته‌ها و نيز پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي ارائه شده است.

سرمایه ­گذاری فرآیند اتخاذ تصمیمی است که مدیران از آن برای شناسایی طرح­هایی که به ارزش شرکت می­افزایند استفاده می کنند. به عبارت دیگر تهیه بودجه سرمایه­ای مهم ترین وظیفه مدیران مالی و کارکنان شرکت می­باشد. (ریموند 1383). كارايي سرمايه گذاري مستلزم آن است كه از يكسو، ازمصرف منابع در فعاليتهايي كه سرمايه گذاري درآن بيشترازحد مطلوب انجام شده است ممانعت شود جلوگيري از (بيش سرمايه گذاري) و ازديگر سو،منابع به سمت فعاليتهايي كه نياز بيشتري به سرمايه گذاري دارد، هدايت گردد جلوگيري از (كم سرمايه گذاري). گزارشهاي مالي يكي ازمنابع اطلاعاتي در دسترس بازارهاي سرمايه است كه انتظار ميرود نقش موثري درتوسعه سرمايه گذاري و افزايش كارايي آن ايفا نمايد. مایرزوماجلوف معتقدند اطلاعات کمتر سرمایه گذاران نسبت به مدیران پیرامون ارزش واقعی شرکت ممکن است قیمت گذاري اشتباه سهام شرکت را در پی داشته باشد. درصورتی که شرکت ناگزیر به تأمین مالی پروژه هاي جدید خود ازمحل انتشار سهام باشد، ممکن است قیمتگذاري کمتر ازواقع بازار به حدي شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش ازارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه سهامداران فعلی متحمل زیان گردند.

بنابراین درچنین شرایطی شرکت ناچار به چشم پوشی از پروژه هاي سرمایه گذاري داراي ارزش فعلی خالص مثبت ویا تأمین مالی این پروژه ها ازمحل منابع داخلی خود میباشد و درصورت عدم تکافوي منابع داخلی، جهت اجتناب ازرد فرصتهاي سرمایه گذاري ارزشمند، منابع مالی لازم را ازمحل اوراق بهاداري که احتمال قیمت گذاري کمتر ازواقع آن دربازار پایین تراست (ماننداوراق قرضه)، تأمین مینماید. لینگ، جن،2009 معتقد است وجه نقد برای سهامداران در شرکتهایی که بیش سرمایه گذاری دارند دارند کمتر از واقع ارزشیابی می شود و  ارزش نهایی وجه نقد با افزایش سطوح بیش سرمایه گذاری کاهش می یابد.

 نتایج تحقیق نشان می دهد که وجوه نقد برای سهامداران در شرکتهایی که بیش سرمایه گذاری دارند با تخفیف ارزشیابی می شودو از طرفی نتایج تحقیق بیان می کند که بین اندازه بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه منفی وجود دارد.

 نتایج تحقیق

نتايج حاصل از فرضيه اول

جدول 1-5 نشان می دهد که ضریب سطوح سرمایه گذاری منفی است و نشان می دهد که با افزایش سرمایه گذاری متغیر وابسته تحقیق(ارزش نهایی وجه نقد کاهش می یابد). این موضوع نشان می دهد که در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند ارزش نهایی وجه نقد کاهش می یابد و در شرکتهایی که دارای کم سرمایه گذاری هستند ارزش نهایی وجه نقد افزایش می یابد.  چنین واکنشی از سوی سرمایه گذاران می تواند به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی باشد  که واکنش آنها در قبال تغییرات وجه نقد با لحاظ سود آوری سرمایه گذاری ها و میزان رشد شرکتها در سالهای آتی نیست و صرفاً با در نظر گرفتن محدودیت های مالی شرکتها که به دلیل بیش سرمایه گذاری است، تغییرات مثبت در این گونه شرکتها با تخفیف ارشیابی می شود و واکنش صحیح از خود نشان نمی دهند که به اصطلاح واکنش کمتر از واقع می نامند. بنابراین ارزش شرکتها در اینگونه شرکتها به درستی ارزیابی نخواهد شد و فرصت آربیتراژ در بازار بدست خواهد آمد که سودآوری غیر عادی را برای گروه خاصی به دنبال خواهد داشت.به عبارتی بهتر شرکت اشتباه ارزیابی[22] می گردد. نتایج تحقیق لیائو و هانگ)2008([23]   نیز نشان می دهد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع آنها نیز به این نتیجه رسیدند که وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری با تخفیف ارزشیابی می شود.

ریچاردسون[24](2006) نیز به نتایج مشابهی در بورس اوراق بهادار کانادا دست یافت. اما در ایران تحقیقی که رابطه بین ارزش نهایی وجه نقد و سطوح سرمایه گذاری باشد صورت نگرفته است. اما تحقیق توسط زنجیردار،میقانی،1389 صورت گرفته است که نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد که دران تحقیق معیاری از انعطاف پذیری است همانند تحقیق حاضر مثبت می باشد.

 نتايج حاصل از فرضيه دوم

جدول 2-5 که آزمون فرضیه دوم تحقیق می پردازد نشان می دهد که فرضیه مذکور تائید می گردد و بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند اختلاف معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند دارند. همانظور که جدول بالا نشان می دهد میانگین شرکتهای با بیش سرمایه گذاری 0.329 است و نشان می دهد به ازای 1 درصد تغییر در وجه نقد این گونه شرکتها ارزش شرکت 0.329 درصد تغییر می کند. اما ارزش نهایی شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند نشان می دهد که میانگین ارزش نهایی در این گونه شرکتها 0.403 است که در مقایسه با شرکتهای با بیش سرمایه گذاری بیشتر است. نتایج آزمون میانگین های دو جامعه نشان می دهد که اختلاف بین این دو میانگین از نظر آماری معنادار است.  آزمون های سترویت- ولچ و ولچ که با فرض همسانی واریانس های دو گروه و فرض ناهمسانی واریانس های دو گروه است نیز نشان می دهد که تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه وجود دارد و ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری بیشتر است.نتایج تحقیق لیائو و هانگ نیز موید این مطلب است و نتایج تحقیق ما را تقویت می نماید.اما نتایج تحقیق ریچارسون نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری بیشتر است اما از نظر اماری این اختلاف معنادار نیست. 

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه  4

2-1 تاریخچه مطالعاتی  4

3-1بيان مسئله  10

4-1چارچوب نظری تحقیق  11

5-1سؤالات تحقيق  12

6-1 فرضيه هاي تحقيق  13

7-1اهداف تحقيق  13

8-1 ضرورت تحقیق  14

9-1حدود مطالعاتی  14

1-9-1 قلمرو موضوعی  15

2-9-1 قلمرو مکانی تحقیق  15

3-9-1 قلمرو زمانی تحقیق  15

10-1 تعریف مفاهیم  کلیدی و اصطلاحات   15

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه  18

2-2سرمایه گذاری  19

1-2-2مراحل اجرای بودجه بندی سرمایهای: 20

2-2-2طبقه بندی طرحهای سرمایه گذاری  21

3-2-2نشانگرهای سرمایه گذاری کارا: 22

3-2عدم تقارن اطلاعات: 25

4-2سيستم جامع مديريت نقدینگی: 26

1-4-2رابطه سود آوری و نقدینگی: 28

5-2مدیریت وجوه نقد  28

1-5-2تعریف و اهمیت موجودی نقد  29

2-5-2انگیزه نگهداری وجه نقد  31

3-5-2انگیزه احتیاطی: 32

4-5-2سطح بهینه و مطلوب وجه نقد  34

6-2مدل های جدید صندوق: 36

7-2مروری بر تحقیقات پیشین  36

8-2جمع بندی ادبیات تحقیق  42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه  46

2-3طرح مسئله تحقیق  46

3-3فرضیه های تحقیق  47

4-3مدل تحقیق  47

5-3 روش اجراي تحقیق  50

6-3 روش شناسی تحقیق  50

1- 6-3 نوع روش تحقيق  50

2-6-3 روش گردآوري اطلاعات و داده ها 50

3-6-3 روش تحليل داده ها: 51

7-3 جـامـعه آمـاری  51

8-3نحوه جمع آوری اطلاعات   53

9-3روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات   53

1-9-3آزمون معنی دار بودن مدل  53

2-9-3آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق  54

3-9-3آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 54

4-9-3تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 55

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏  57

2-4آمار توصیفی  57

3-4آزمون فرضيات: 62

4-4آزمون فرضيه اول: 66

4-4-خلاصه فصل  68

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه  70

2-5نتایج تحقیق  71

1-2-5نتايج حاصل از فرضيه اول  71

2-2-5نتايج حاصل از فرضيه دوم : 72

3-5پيشنهاد‌هاي تحقيق  73

4-5پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي  75

5-5 محدوديت‌هاي تحقيق  75

پیوستها

پیوست الف : نمونه آماري  77

پیوست ب: خروجی نرم افزار 80

پیوست ج:مدل تخمین سرمایه گذاری غیر عادی یا غیر منتظره 82

پیوست د:آزمون اسمیرنوف کلوموگروف برای مدل یک   85

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 89

منابع لاتین: 90

چکیده انگلیسی: 92

 

 


[1].Myers & Majluf, 1984

[2].Reymond,2004

[3].Brigham,2008

[4].Verdi.2006

[5].Beatty et al,2007

[6].Biddle et al,2009

[7].Biddle &Hilary,2007,155

 

[9]. Levry&Anderson,1988

[10]. Ross,1999

[11]. Kaen,1995

[12]. Kaen,1995

 

[14] .Denis and Sibilkov,2007

[15].Keynes

 

[17].Khan&Jaing,1990

[18]. Ross,1999

[19]. Kaen,1995

[20].Khan&Jaing,1990

[21]. Keown et al,1996,150

[22].Misspricing

[23].Liao &Huang,2008

[24]. Richardson,2006


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما