مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

طراحی سیستمهای حسابداری

طراحی سیستمهای حسابداری

طراحی سیستمهای حسابداری


چکیده:

مراحل طراحی سیستمهای حسابداری

به طور کلی بدون در نظر گرفتن سیستمهای حسابداری دستی یا رایانه ای (نرم افزار حسابداری)، مراحل 6 گانه زیر برای طراحی سیستم حسابداری انجام می شود:

1- شناسایی سیستم حسابداری

2- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی سیستم حسابداری

3- طراحی سیستم حسابداری

4- اجرای سیستم حسابداری

5- بررسی سیستم حسابداری

6- نگهداری سیستم حسابداری

مزایای سیستم حسابداری رایانه ای

سرعت در اجرای عملیات یکی از مزایای عمده سیستم حسابداری رایانه ای (بر مبنای نرم افزار حسابداری) است و سایر مزایای آن به شرح زیر است.

1- پردازش حجم بزرگی از داده ها با سرعت و کارایی بالا: در موسسات بزرگی که از سیستم های حسابداری رایانه ای استفاده می کنند، روزانه صدها و یا هزاران مورد رویداد مالی واقع می شود. حجم بزرگی از داده ها با سرعت زیادی پردازش و صورتها و گزارشات مالی و سایر جدولهای مورد نیاز به سهولت تهیه می شود.

2- به موقع بودن اطلاعات حسابها: با پردازش سریع داده ها در سیستم اطلاعات حسابداری رایانه ای، حسابهای دفاتر کل و معین به روز و ثبت دایمی موجودیها به سهولت امکان پذیر است. به عبارتی می توان پس از هر ثبت حسابداری تاثیر آن را بر گزارشات مالی مشاهده کرد.

3- تهیه اطلاعات بیشتر بدون صرف هزینه اضافی: در سیستم اطلاعات حسابداری رایانه ای، گذشته از به موقع بودن اطلاعات، می توان اطلاعات بیشتری از قبیل فروش روزانه قسمتهای مختلف، فروشندگان، شعب و تولیدات مختلف را بدون صرف هزینه اضافی تهیه کرد. ملاحظه می شود که تهیه چنین اطلاعاتی در سیستم حسابداری دستی مستلزم صرف وقت زیاد و هزینه های اضافی است.

4- بازخورد فوری: در سیستم حسابداری رایانه ای، کارمند مسئول فروش نسیه، امکان اتصال مستقیم به سیستم حسابداری رایانه ای را دارد. بنابراین هنگام فروش نسیه، بلافاصله اطلاعات مورد نیاز برای انجام فروش نسیه شامل: سوابق حسابداری مشتری، مانده بدهی، سقف اعتبار تصویب شده و سایر موارد را از طریق رایانه شرکت دریافت و در مورد فروش نسیه تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.

5- امکان کنترل داخلی اضافی: وجود بازخورد برای تصمیم گیری و کسب سریع اطلاعات مربوط به مشتریان در مورد فروشهای نسیه، یک مورد از قابلیتهای بی نظیر سیستمهای رایانه ای حسابداری است که کنترل داخلی سیستم حسابداری موسسه را تقویت می کند. در صورتی که اعمال این نوع کنترل داخلی هنگامی که از سیستم حسابداری دستی استفاده می شود و دفتر معین حسابهای دریافتنی به روز نیست امکان پذیر نیست.

ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری اثر بخش

وجود چندین ویژگی در طراحی سیستم اطلاعات حسابداری، موجب کاراشدن آن می گردد. یک سیستم مطلوب، بدون توجه به رایانه ای یا دستی بودن آن، باید چهار ویژگی ذیل را داشته باشد:

1. کنترل: مدیران باید بر فعالیتهای هر یک از واحدهای تجاری کنترل داشته باشند. کنترلهای داخلی روشها و رویه هایی هستند که برای تایید مبادلات و حفاظت داراییها مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال در اغلب شرکتها، مدیران شدیدا پرداختهای نقدی را تحت کنترل دارند تا از سوء استفاده ها به وسیله پرداختهای غیر مجاز ممانعت به عمل آید.

2. سازگاری: یک سیستم سازگار، هماهنگ با فعالیتها، کارکنان و ساختار سازمانی واحد تجاری، کار می کند. به عنوان مثال یکی از بانکهای کشور را در نظر بگیرید. رئیس کل این بانک مایل است درآمد تمام شعبات مناطق تهران و همچنین وامهایی که بانک در این مناطق در اختیار افراد گذاشته است را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. اگر درآمد و وامهای بانک در مناطق به خصوص پایین باشد، مدیریت می تواند سعی و تلاش خود را روی این مناطق متمرکز کند. در این راستا می تواند شعبات جدیدی را در مناطق مذکور افتتاح کند، افراد جدیدی را به کار دعوت نماید و روشهای دیگری را به کار گیرد تا درآمد و سود را در آن مناطق افزایش دهد. یک سیستم اطلاعاتی حسابداری سازگار باعث تطبیق اطلاعات با نیازهای به خصوص یک واحد تجاری می شود.

3. انعطاف پذیری: سازمانها در حال رشد و توسعه هستند. آنها محصولات جدیدی را تولید می کنند، فعالیتهایی که سودآور نیستند را کنار گذاشته و به فعالیتهای سودآور روی می آورند. تغییرات در واحد تجاری اغلب موجب تغییر سیستم حسابداری نیز می شود. یک سیستم اگر انعطاف پذیری داشته باشد، می تواند در هر لحظه خود را با تغییرات واحد تجاری هماهنگ و همگام سازد، بدون اینکه نیاز به تغییرات بنیادین داشته باشد.

4. فزونی منافع بر هزینه: رسیدن به کنترل، سازگاری و انعطف پذیری، بدون هزینه امکان پذیر نیست. این هزینه ها سود ویژه واحد تجاری را کاهش می دهند. بنابراین مدیران باید بکوشند که این هزینه را تا حد امکان کاهش دهند. هدف مدیران باید نیل به سیستمی باشد که در آن منافع حداکثر و مخارج و هزینه، حداقل باشد. به این قاعده فزونی منافع بر هزینه می گویند.

نرم افزارهای حسابداری و سیستمهای حسابداری

پیاده سازی سیستمهای حسابداری، امروزه جدا از نرم افزارهای مالی تحت کامپیوتر عملا امکان پذیر نیست و شاید بهتر باشد بگوییم، مقرون به صرفه نیست و هیچ صاحبکاری تمایلی به سیستمهای حسابداری بدون کامپیوتر را خواهان نیست. انتخاب نرم افزار مناسب برای واحد تجاری باید مطابق با سیستم حسابداری طراحی شده و نیازهای واحد تجاری صورت گیرد. در بخش نرم افزارهای حسابداری این سایت به مطالب مفید و متنوعی در مورد نرم افزارها و مقایسه آنها و معیارهایی که باید در هنگام خرید در نظر داشت اشاره شده است.


حمایت از ما