مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های نرم افزاری حسابداری

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های نرم افزاری حسابداری

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های نرم افزاری حسابداری


چکیده:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های نرم افزار حسابداری:

در این سیستمها اطلاعات مالی به وسیله کامپیوتر و دستگاههای جانبی آن پردازش می گردند. در حال حاضر انواع مختلفی با سرعتهای و ظرفیتهای متفاوت و نامهای تجاری متنوع به بازار عرضه شده و مورد استفاده قرار میگیرند. در سیستمهای حسابداری رایانه ای ، عملیاتی نظیر وارد کردن اطلاعات به رایانه معمولا با دست یا با استفاده از وسایل و تجهیزات مکانیکی انجام میگیرد که سهم این عملیات در پردازش اطلاعات نا چیز است.

توسعه سریع میکرو رایانه که از لحاظ اندازه کوچک و از نظر قیمت ارزان و از لحاظ پردازش برنامه و پذیرفتن اطلاعات توانا هستند. استفاده از سیستمهای رایانه ای را برای موسسات کوچک از لحاظ  فنی ممکن و از نظر اقتصادی به صرفه کرده است . ساده شدن کار برنامه ریزی در سالهای اخیر و رواج بسته های نرم افزاری (نرم افزارهای آماده) برای انجام عملیات مختلف حسابداری نیز از جمله عواملی است که میزان استفاده از سیستمهای حسابداری رایانه ای یا نرم افزارهای حسابداری، در موسسات مختلف را افزایش داده است.

تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری

نرم افزار بخش غیر قابل لمس یک سیستم کامپیوتری را شامل میشود. به عبارت دیگر هر چیزی در یک سیستم کامپیوتری که سخت افزار نباشد، نرم افزار است که شامل برنامه‌ها و مستندات سیستم و دستورالعملهای سیستمها میگردد. کلیه اسناد و مدارک برنامه نویسان شامل کاربرگهای تهیه برنامه و همچنین کلیه روند نماهای تهیه شده و مدارک و اطلاعات جمع آوری شده جهت طراحی سیستم ، جزیی از نرم افزار سیستم کامپیوتری میباشد. 

حسابداران و حسابرسان که در حقیقت نقش بسیار مهمی در اجرای سیستمهای کامپیوتری بعهده دارند بایستی اطلاعات کافی در رابطه با سیستمهای کامپیوتری داشته باشند تا بتوانند نقش ایجاد ارتباط بین مدیران سازمانها و تجزیه و تحلیل گران سیستمها و متخصصان سیستمهای کامپیوتری را به خوبی ایفا نمایند تا طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری کامپیوتری و همچنین نگهداری این سیستمها به نحو مطلوبی انجام پذیرد.

برای اینکه کامپیوترها ( سخت افزارها ) بتوانند محاسبات و عملیات مورد نظر را انجام دهند لازم است دستور العمل مربوط به آنها داده شود. کامپیوترها با توجه به دستور العملها و برنامه هایی که ما به آنها می‌دهیم بایستی تصمیمات مختلفی اتخاذ نمایند. به عنوان مثال در سیستم حقوق و دستمزد بایستی تصمیم بگیرند از کدامیک از کارکنان می بایست حق بیمه کسر گردد.

بنابراین اگر دستور العمل داده نشود ماشین عملا کاری نمی تواند انجام دهد. مجموعه دستورالعملهایی که به کامپیوتر داده میشود چه محاسباتی و چه منطقی، بعنوان برنامه نامیده میشود . این برنامه باید براساس قواعدی نوشته شود که کامپیوتر بتواند آن را درک نماید.این قواعد و مقررات را زبان برنامه می نامند .

نرم افزارهای کامپیوتری به دو دسته تقسیم میشوند :

الف) نرم افزارهای پایه یا سیستمهای عامل

ب) نرم افزارهای کاربردی

 نرم افزارهای کاربردی جهت استفاده های خاص از کامپیوتر میباشد مثلا در سیستمهای حسابداری برنامه های محاسبات حقوق و دستمزد، کنترل انبار و نرم افزار حسابداری و مالی به صورت مجموعه های کاربردی به زبانهای مختلف نوشته شده و در دسترس است .

 


حمایت از ما